Hopp til hovedinnhold

Bloggen

Magnus / 7 min
29. september 2022

"Avanserte" maskinlærekonsepter: Autoenkoderen

I denne serien med artikler skal vi utforske forskjellige maskinlæremodeller, arkitekturer og konsepter som kanskje vil være nye for selv en med litt “Data Science” erfaring.

Det forventes at leseren har en viss grunnleggende forståelse for maskinlæring og spesielt dyplæring, men har man ikke dette kan det kanskje være litt spennende likevel ☺️

Github-link til kodeeksempelet i denne bloggen her.

Øyvind / 2 min
19. september 2022

Trener du endringsmusklene?

Endring skjer kontinuerlig. Noen ganger påvirker endringene oss direkte, og da kan vi være mer eller mindre forberedt. Hvilke endringer som kommer lar seg sjelden forutsi, men vi kan trene opp endringsmusklene – de digitale og dynamiske ferdighetene.

Anders Eivind / 7 min
13. september 2022

Verdien av superb førstelinjesupport i en B2B startup

Et vellykket selskap starter ofte med et godt produkt, men det å ha et godt produkt ender ikke alltid i et vellykket selskap. En av grunnene er at mange fokuserer for mye på produktet, og glemmer at det aller viktigste elementet i verdikjeden er kunden. I denne artikkelen vil jeg beskrive hvordan supporthenvendelser driver fram produktutviklingen i Kantega SSO, til beste for både kunden og selskapet.

Sommerstudentene / 3 min
6. september 2022

Hvordan kan vi gi supporttelefonen til Dele en velfortjent pause?

Bildeling er i det siste blitt kjempepopulært, og flere og flere ønsker å være en del av et bilkollektiv fremfor å eie sin egen bil. Siden 1996 har Dele (tidligere Bildeleringen) holdt til i Bergen, og stadig økt medlemstallet og bilparken. I dag bruker den lille administrasjonen deres mye tid i supportsamtaler. Kantegas første sommerstudenter i Bergen har brukt sommeren på å utvikle en tjeneste som gjør at brukerne kan få den hjelpen de trenger i appen.

Sommerstudentene / 2 min
29. august 2022

6 gode grunner til å være sommerstudent hos Kantega

Vi er 6 studenter som i sommer har hatt gleden av å jobbe 6 uker hos Kantega i Trondheim, og vi vil derfor gjerne dele 6 gode grunner til hvorfor det er bra å være sommerstudent her! Alle gode ting er 6.

Nora / 4 min
26. august 2022

En rettferdig kamp for naturen

I årets utgave av Naturkampen har vi forbedret selve rangeringsmodellen bak den endelige resultatlisten. Hvordan sørger man for en mest mulig rettferdig kamp for naturmangfold og naturvern?

Øyvind og Vidar / 10 min
24. august 2022

Hvordan lede det som ikke kan planlegges?

Innovasjon og fornyelse krever at det gis rom for eksperimentering. Men slik eksperimentering hemmes ofte av krav om planmessighet. Og noe planmessighet må det være for at virksomheten skal være under betryggende kontroll. For eksempel er styre og daglig leder forpliktet til å fastsette og følge opp planer og budsjetter. Her er det tilsynelatende en motsetning mellom behovet for eksperimentering og innovasjon og styret og ledelsens ansvar. Må det være sånn?

Øyvind / 7 min
24. august 2022

Nyskapning + struktur = innovasjonsregnskap

Utvikling av nye produkter og forretningsmodeller passer ikke nødvendigvis inn i en prosjektmodell. Nyskapning krever eksperimentering og langsiktighet, og lar seg ikke alltid planlegge i et prosjektforløp som har en start og en slutt. Likevel er det behov for struktur, noe et innovasjonsregnskap kan tilføre.

Øyvind / 6 min
23. august 2022

Hva skal til for at innovasjonen kan blomstre?

Hvordan kan en etablert virksomhet legge til rette for nyskapning og innovasjon? Utforskning av nye forretningsmodeller må ledes og måles på andre måter enn daglig drift. Ved å utvikle et økosystem for innovasjon kan ledelsen legge til rette for at en har en balanse mellom etablerte produkter som en tjener penger på, og nye produkter som en kan tjene penger på i framtida.

Anne / 2 min
17. august 2022

Sånn klarer Anne å skille jobb og fritid

Fire ukers sommerferie er over. En ferie hvor jeg klarte å ta ordentlig fri, og heller ikke hadde behov for å bruke deler av ferien på å justere skulderhøyden til riktig posisjon.

Nydelig, sånn har ikke ferier alltid vært for meg!

Erling / 4 min
16. august 2022

Sikker deling av personinformasjon på tvers av landegrenser

Hvorfor må du ha med deg pass når du skal ut å reise i Europa selv om Norge er med i Schengen-avtalen som avskaffet passkontroll mellom medlemslandene?

Erling / 5 min
16. august 2022

Elektronisk ID i hele Europa

Hvorfor kan du ikke bruke din norske BankID hvis du skal opprette en konto i en svensk bank?