Hopp til hovedinnhold

Øyvind Lillerødvann

Avdelingsleder og prosessleder

oyvind.lillerodvann@kantega.no

Øyvind Lillerødvann jobber som avdelingsleder og prosessleder i Kantega.

Noralf og Øyvind / 5 min

Hvordan formulere mål med mening? - et praktisk eksempel

Hvordan kan vi bruke målbegrepene som vi beskrev i vår forrige artikkel, «Hvordan formulere mål med mening? – et begrepsapparat»? Vil de kunne inspirere, engasjere og gi mening for teamet? Her vil vi teste ut om begrepsmodellen hjelper oss til å formulere strategiske produktmål som kan være retningsgivende for et autonomt utviklingsteam

Øyvind / 5 min

Fem råd for gjennomføring av brukertest

(Re)designer du et nettsted, intranett eller en app? En brukertest vil alltid lønne seg, også om du velger å kjøre enkle testopplegg på egen hånd. Her er fem råd for hvordan du går fram.

Øyvind og Noralf / 5 min

Hvordan formulere mål med mening? - et begrepsapparat

Hvordan kan vi uttrykke mål som inspirer, engasjerer og gir mening for de som skal bidra til å nå målsettingen? Øvelsen er krevende, og kanskje en del forsøk mislykkes som følge av at vi mangler begrepsapparatet som er nødvendig for å uttrykke og drøfte målene. Et felles vokabular kan hjelpe oss videre.

Øyvind / 7 min

Hvordan lede IT-utvikling uten å detaljstyre?

Innovative IT-løsninger kan oppstå når et utviklingsteam gis autonomi i form av fleksibilitet og rom for kreativitet. Men hvordan kan ledelsen ta eierskap og gi retning til utviklingsarbeidet, uten å detaljstyre? Objectives and Key Results (OKR) kan være en løsning. OKR vokser i popularitet, og er kanskje blitt den nye «hypen». Derfor er det også viktig å være oppmerksom på fallgruvene.

Illustrasjon av produkteieren
Øyvind / 10 min

Hva er en god produkteier?

Ja, hva er egentlig en god produkteier? Rollen produkteieren kan og bør ta avhenger blant annet av forutsigbarhet og kompleksitet. Fordelingen mellom disse to faktorene påvirker hva som kreves av en produkteier, og hvordan rollen kan eller bør utøves.

Øyvind og Camilla / 5 min

Er du som leder en utfordring for teamet?

Psykologisk trygghet er en grunnleggende forutsetning for velfungerende team. Hvordan kan vi som ledere bidra til å utvikle team ved å dyrke psykologisk trygghet? For å klare dette må vi starte med oss selv, og være gode forbilder. Viser du usikkerhet? Sier du at du er i tvil? Imøtekommer du andres usikkerhet? Kanskje du er en utfordring for teamet?