Hopp til hovedinnhold

Design og UX / 5 minutter /

Fem råd for gjennomføring av brukertest

(Re)designer du et nettsted, intranett eller en app? En brukertest vil alltid lønne seg, også om du velger å kjøre enkle testopplegg på egen hånd. Her er fem råd for hvordan du går fram.

Selv en enkel brukertest på en papirprototyp kan spare brukerne dine for mye frustrasjon og gi en målbar effekt på sluttproduktet. For eksempel mer fornøyde kunder, økt salg via nett, eller mer effektive og fornøyde ansatte. Usabilityfirst.com gir flere eksempler på hvorfor investering i brukervennlighet lønner seg. Jakob Nielsen har tallfestet lønnsomheten.

Likevel skjer det altfor ofte at man hopper over brukertesten, enten av mangel på tid eller penger. Eller fordi man selv stempler løsningen som brukervennlig på vegne av sluttbrukerne (noe jeg kommer tilbake til under).

Men det koster altså mindre å kjøre en brukertest enn å la være. Har du ikke har råd til å kjøpe kompetansen, så kjør testen selv. Det er svært nyttig, og gøy! Jeg skal skrive litt mer om hvordan dette kan gjøres, og hva du bør tenke over.

1. Test tidlig

Test så tidlig som mulig. Ikke vent med å kjøre brukertest til løsningen er ferdig utviklet. Det koster mye mer å gjøre endringer sent enn tidlig. Du kan for eksempel teste ut en enkel papirprototyp tidlig i prosjektet. Videoen viser hvordan dette kan gjøres:

Om ikke videoen vises kan du se denne her.

Alternativ tekst til video:

Fasilitator av brukertesten gjør brukeren trygg, indikerer hvor lenge testen skal vare, og hva personen kan forvente fra dette. Han begynner deretter å forklare hva som skal gjøres, og hvordan personen skal "klikke" på papirprototypen. Han spør hva hun ser, hva hun tenker og hva hun tror hun kan gjøre i prototypen. Han minner henne deretter på hva hun er der for å finne, og spør hvor hun tror hun kan gjøre det. Dette fortsetter og han spør om hun får forventet respons fra "nettsiden". Han spør henne om hun kan forklare hva hun gjør, og hvor hun trykker. Han spør deretter om hun kan utdype litt, og spør hva hun har tenkt om andre knapper i protoypen.

Det er selvfølgelig en fordel å kjøre flere brukertester utover i prosjektet, men litt brukertesting er bedre enn å droppe brukertesting.

2. Test på ekte brukere (og ALDRI på deg selv!)

Som jeg nevnte tidligere: En felle mange går i er å friskmelde løsningen man selv har laget. Brukertester på f. eks. prosjektdeltakere, ledere eller andre som er involvert i- eller betaler for utviklingen av løsningen, vil gi deg et mangelfullt og i verste fall feilaktig testresultat.

Brukervennlighet må ses opp mot bestemte brukere med bestemte mål, og den konkrete konteksten (omgivelser, utstyr) bruken skjer i. Brukervennligheten måles ut fra i hvilken grad, hvor raskt og med hvilken tilfredsstillelse en oppgave kan løses (noe som er nedfelt i en ISO-standard).

Derfor: Om du vil evaluere brukervennligheten til ditt produkt så må du teste løsningen på representative brukere som forsøker å løse reelle oppgaver, og gjerne i en realistisk setting.

Om man lager et system for barn, vil det være en selvfølge å teste denne på barn. Men hvor enkel og effektiv en løsning kan også påvirkes av f. eks. alder, faglig bakgrunn og erfaring med den typen løsninger som testes.

3. Gi brukerne relevante oppgaver

Testen må gjennomføres med ekte brukere, typisk 5-6 personer, som løser konkrete og relevante oppgaver. Tenk over typiske scenarier hvor brukerne oppsøker løsningen, og hva de forsøker å gjøre. På et intranett kan dette være å finne kontaktinformasjon til en kollega, på en nettside kan det være å kjøpe en vare. Når man utformer oppgaver er det også viktig å tenke over hvorfor man gjennomfører brukertesten, dvs. hvilke deler av løsningen man ønsker å teste ut. Dersom man er i tvil om brukeren klarer å finne fram til viktig informasjon, må man skissere et scenario som får testpersonen til å lete etter denne informasjonen.

For å få testet om en medarbeider finner fram til personalhåndboka kan man for eksempel si «Du har ikke fått tatt ut alle feriedager i år. Du ønsker å overføre 10 dager til neste år, men er usikker på hvor mange dager som kan overføres. Du forsøker å finne ut av dette på intranettet».

4. Lytt og lær

Når du først har tatt deg tid til en brukertest, forsøk å lære mest mulig om hvordan brukerne dine oppfatter løsningen. Legg kjepphestene til side og led testen på en upartisk måte. Om man har interesse av at resultatet går i en spesiell retning bør man overlate brukertestingen til andre.

Et godt utgangspunkt er å be brukeren tenke høyt når han eller hun løser oppgavene. Da kan du lytte, observere og bruke tida til å forstå hva det er som forårsaker eventuelle problemer. Ikke gi hjelp. Eventuelle oppfølgingsspørsmål må være nøytrale, slik at du ikke leder brukeren i en bestemt retning. Husk at du skal ikke forsøke å løse problemene der og da, brukertesten skal gi deg informasjonen du trenger for å konkludere og jobbe videre med løsningen i etterkant.

5. Test i riktig kontekst og på relevant utstyr

Hensynet til kontekst og utstyr er blitt stadig viktigere de siste årene, med veksten i mobilbruk og responsive løsninger. Nettsiden og intranettet kan se ut og fungere annerledes avhengig av om denne brukes på desktop eller mobil. Brukertesting på mobile løsninger må gjerne løses på en annen måte enn løsninger for desktop, så tenk nøye over hva du ønsker å teste før du velger tilnærming. Avhengig av hva man lager kan man da f. eks. kjøre geriljatester eller en mer tradisjonell brukertest i et laboratorium.

Lære mer om brukertesting?

Vil du lære mer om hvordan du gjennomfører en brukertest? Se lenker og litteraturtips under: