Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 5 minutter /

Hva er digital transformasjon?

Digital transformasjon er et begrep som du garantert har hørt om. For en del organisasjoner er dette et mål, for andre en nødvendighet, enten det handler om overlevelse eller konkurransekraft. Problemet med begrepet digital transformasjon er at det kan tillegges ulike betydninger. Hvordan kan vi definere digital transformasjon?

Store norske leksikon sidestiller transformasjon med en omdanning eller omforming. Digital er noe som har med tall eller diskrete (atskilte) enheter å gjøre, og brukes særlig om data og om maskiner som bruker eller behandler digitale data. Da kan det være lett å tenke at digital transformasjon handler om å omdanne noe slik at det kan behandles av en datamaskin. For eksempel å konvertere en analog film slik at en kan lagre denne permanent i digitalt format, eller at en tilbyr en nettbasert tjeneste som tidligere krevde fysisk oppmøte. For eksempel leie en DVD på en nettside og få denne tilsendt, i stedet for å dra fysisk til en butikk som leier ut DVD-er.

Digital transformasjon ≠ digitalisering

Men det å konvertere en film handler om digitisering, å gjøre noe som er analogt om til tall. Det neste nivået er å endre måten jobben gjøres på. Å legge til rette for DVD-leie via post er et eksempel på digitalisering, som ikke bare endrer på formatet filmen lagres i, men også vil innebære en endring i arbeidsprosessene. Digitalisering forbedrer måten en jobber på i dag for kunne møte kundebehovet innenfor eksisterende verdiforslag. Et verdiforslag er enkelt forklart årsaken til at kunden velger det du tilbyr foran konkurrentenes tilbud. Digitalisering er en del av en digital transformasjon, men for å få til en digital transformasjon kreves noe mer.

Ny identitet, nye verdiforslag

For å forklare hva digital transformasjon er, så er det også nødvendig å klargjøre begrepet digital innovasjon. Dette handler om å bruke digital teknologi på nye måter for å utvikle nye produkter og tjenester som skaper verdi for virksomheten, kundene og innbyggere. Digitaliseringsdirektoratet påpeker også at formen er eksperimenterende, og at løsningen ikke er kjent på forhånd.

Digital transformasjon innebærer både digitalisering og digital innovasjon, som en del av en større omforming av hele organisasjonen - både verdiforslag og identitet.

Figuren illustrerer sammenhengen mellom begrepene vi har vært innom.
Figuren illustrerer sammenhengen mellom begrepene vi har vært innom.

Figuren illustrerer sammenhengen mellom begrepene vi har vært innom: Digitisering er et teknisk krav for digitalisering (a) og digital innovasjon (b). Dersom menneskene tar innover seg en digital innovasjon, kan det lede til digitalisering (c). Digitalisering og digital innovasjon kan føre til store endringer i hvordan man arbeider og på den måten lede til en digital transformasjon (d, e).

Figuren illustrerer sammenhengen mellom begrepene vi har vært innom: Digitisering er et teknisk krav for digitalisering (a) og digital innovasjon (b). Dersom menneskene tar innover seg en digital innovasjon, kan det lede til digitalisering (c). Digitalisering og digital innovasjon kan føre til store endringer i hvordan man arbeider og på den måten lede til en digital transformasjon (d, e).

Et eksempel på digital transformasjon

Kodak er et klassisk eksempel på at transformasjon er vanskelig i praksis. Et mye brukt eksempel på en vellykket transformasjon er Netflix. Netflix startet ikke som en strømmetjeneste, men var tidlig ute med DVD-utleie per post. Men lønnsomheten var lav, og på et tidspunkt forsøkte eierne å selge virksomheten til Blockbuster – som sa nei. I dag framstår Netflix med en helt annen identitet og et annet verdiforslag enn ved starten i 1998. I motsetning til Blockbuster tok Netflix inn over seg at behovet til kundene ikke var å bestille DVD per post via en nettside (et eksempel på digitalisering), men å ha enklest mulig tilgang på et riktig utvalg av kvalitetsinnhold. Netflix måtte gjøre om på hele måten de jobbet på, utvikle/ansette folk med annen kompetanse for å klare å jobbe på den måten, og utvikle ny teknologi: De måtte gjøre om på organisasjonsdesignet.

Hvordan definerer vi digital transformasjon?

I Kantega har vi gått gjennom flere definisjoner fra forskning og praksis på digital transformasjon og laget vår versjon:

En grunnleggende, større og ønsket endring av hvordan organisasjonen fungerer, både gjennom digitalisering og digital innovasjon, og gjennom en bruker- og kundeorientert endring av organisasjonsdesignet. Målet er å gjøre organisasjonen mer slagkraftig og konkurransedyktig, ved at den kontinuerlig utvikler seg selv og egne produkter og tjenester.

Digitaliseringsdirektoratet illustrer ganske godt hvor omfattende endringer det egentlig er snakk om. Digital transformasjon handler altså ikke bare om digital teknologi, men om bruker- og kundeorientering, om ledelse og om å endre på hvordan en er organisert og jobber sammen.

Bilde som illustrerer hva digital transformasjon omfatter. Kilde: Digitaliseringsdirektoratet
Bilde som illustrerer hva digital transformasjon omfatter. Kilde: Digitaliseringsdirektoratet

Digital transformasjon omfatter mye, figuren illustrerer hvilke tema Digitaliseringsdirektoratet mener er viktig.

Digital transformasjon omfatter mye, figuren illustrerer hvilke tema Digitaliseringsdirektoratet mener er viktig.

Digital transformasjon i praksis

Da har vi en grunnleggende forståelse for hva digital transformasjon er. Men hva innebærer egentlig en digital transformasjon? Det er et annet tema, som er oppsummert i en egen bloggartikkel om digital transformasjon i praksis.

Kilder

Artikler vi har lest og blitt inspirert av: