Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 2 minutter /

Trener du endringsmusklene?

Endring skjer kontinuerlig. Noen ganger påvirker endringene oss direkte, og da kan vi være mer eller mindre forberedt. Hvilke endringer som kommer lar seg sjelden forutsi, men vi kan trene opp endringsmusklene – de digitale og dynamiske ferdighetene.

Glade Kantega-folk etter årets SINTEF-stafett.

Kantega og mange andre skriver og snakker mye om digital transformasjon. Vi tror det er viktig fordi endring krever fornyelse, og fornyelse gir konkurransekraft og bedre tjenester til innbyggerne.

Digital transformasjon handler om en grunnleggende, større og ønsket endring av hvordan organisasjonen fungerer. Og da må folkene i organisasjonen – både ledere og ansatte – ha ressursene og ferdighetene som skal til. Digitale ferdigheter og endringsferdigheter – det vil si evnen til å endre seg selv og tjenestene vi leverer.

Mange vil kanskje tenke at «dette er ikke relevant for oss». Virksomheten gjør det tross alt ganske bra, og det er ingen åpenbare grunner til å ta fatt på en større transformasjon. Utsagn som «Innovate or die», eksemplifisert med skjebnen til Blockbuster og Toys R Us, oppfattes kanskje som at det ropes «ulv, ulv»?

En kan trene litt uten å planlegge maraton

Hvis vi sammenligner en digital transformasjon med en maraton, så må det å løpe en maraton være noe en ønsker og er motivert for å gjennomføre. Det krever mye trening over lengre tid, og du må trene riktig. Jeg har aldri løpt maraton, og for min del er det heller ikke et mål å gjøre det. Jeg trener jevnlig, ikke for å prestere i en konkurranse eller opp mot et personlig mål, men fordi jeg tror det er lurt å ha noen reserver. For eksempel til å ta noen tunge løft når det er nødvendig, eller når jeg skal ta den fjellturen jeg ennå ikke har planlagt. 

Å ruste seg for det en ikke kan planlegge

Jeg tror en bedrift kan tenke på samme måte – at en kan trene opp ferdigheter som gjør en bedre rustet til håndtere det en ikke nødvendigvis har planlagt: Digitale og dynamiske ferdigheter. Disse begrepene settes i sammenheng med digital transformasjon i modellen nederst i artikkelen (som er hentet fra Developing a unified definition of digital transformation).

Kort oppsummert: En digital transformasjon gjøres mulig ved at en satser strategisk for å utvikle og anvende ressursene og ferdighetene som skal til. Ressurser handler om mennesker, kompetanse og data. Ferdigheter handler om evne til å endre seg, og om å kunne bruke digital teknologi til å utvikle nye tjenester og forretningsmodeller.

Start i det små

Og det er her det går an å tenke at selv om vi ikke har et mål om å endre på hele organisasjonen, og de tjenestene som leveres, så er det mulig å trene på ferdighetene i det små.

Hvordan kan det gjøres? For eksempel:

  • Sørge for at de som lager og leverer tjenestene virksomheten tilbyr får mulighet til å lære hvordan disse fungerer for brukerne. For eksempel ved at tilbakemeldingene fra kunden rutes direkte til teamet, ved å la en utvikler lytte til samtaler mellom kunder og de som jobber på kundeservice, eller at de problemene kundene beskriver blir dokumentert slik at utviklingsteamet kan forstå hva som kan forbedres
  • Sørge for at de som lager løsningen har tid til å gjøre forbedringer basert på det de lærer – og at de kan eksperimentere for å finne ut hva som gir relle forbedringer for kundene
  • Finne ut om virksomheten har data som en kan lære av når en skal gjøre forbedringer, eller til å finne udekte behov. Med andre ord: Bruke data til å ta bedre beslutninger, eller gjøre forbedringer. Og tilgjengeliggjøre dataene der de trengs i øyeblikket for å kunne ta slike beslutninger

Alt dette er enkle grep som alle kan gjøre – hvis det legges til rette for det. Det vil også kreve endringer i det en gjør som leder, for eksempel at en gir et team mer tillit og ansvar. Slike lederferdigheter kan trenes på, i det små. Og det kan en gjøre uten at en har startet på en digital transformasjon, for å være i litt bedre form til å håndtere endringene når de kommer.

Modell som viser elementene i Digital transformasjon
Modell som viser elementene i Digital transformasjon

Ferdighetsdrevne forbedringer er en sentral del av en digital transformasjon. Opphavsrett: Cheng Gong Vincent Ribiere.

Ferdighetsdrevne forbedringer er en sentral del av en digital transformasjon. Opphavsrett: Cheng Gong Vincent Ribiere.