Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 5 minutter /

Hvordan kan vi skape gode rammer for innovasjon?

Innovasjon krever eksperimentering. Eksperimentering krever autonomi. Og når det gis autonomi til å eksperimentere med løsninger, så stopper det ofte i krav fra ledelsen om at det må lages planer og måles progresjon. Vi utforsker nå alternative måter å lede og måle på for å skape gode rammer for innovasjon. Erfaringene vi gjør oss deler vi her på Kantega-bloggen.

Elias Sørensen og Ander Eivind Bråten

Vi er ganske gode på å få til innovasjon i Kantega. Kantega SSO AS (KSSO), som er et heleid datterselskap av Kantega, er en svært lønnsom spin-off som nylig ble kåret til en Gaselle-bedrift. Et tidligere eksempel er Signicat. Signicat startet som en intern satsning i Kantega før det ble skilt ut i et eget produktselskap og etter hvert solgt.

Vi har også bidratt som konsulenter i ulike startups, og Fixrate er en av de vi er veldig stolte av å ha fått jobbe med. Men samtidig må vi passe på å ikke bli selvgode, og tenke at vi ikke kan forbedre oss.

Vi utforsker nå det som kalles innovasjonssystem og innovasjonsregnskap, et ledelsesrammeverk som støtter kontinuerlig utforsking av nye forretningsmodeller. Premisset er at denne utforskningen ikke kan ledes og måles på samme måte som kjernevirksomheten - det bedriften tjener penger på i dag.

Begrepene i innovasjonssystem- og regnskap

Innovasjonssystemet tar utgangspunkt i en innovasjonsstrategi der man sier hva man skal gjøre (innovasjonstese) og hva man skal ikke skal gjøre (-antitese). Systemet består også av en innovasjonsportefølje, et innovasjonsrammeverk, og en innovasjonspraksis. Disse begrepene er nærmere forklart i våre bloggartikler om om innovasjonssystemer og innovasjonsregnskap, hvor vi oppsummerer tankesettet fra bøkene “Innovation Accounting" og “The Corporate Startup".

Når systemet er på plass kan man ta i bruk et innovasjonsregnskap, som gjør det mulig å måle effekten av innovasjonsaktivitetene. Innovasjonsregnskap handler i praksis om å ta beslutninger om å investere i ulike produkter, å følge opp og måle det enkelte innovasjonsløpet, og å måle verdien av innovasjon for virksomheten som helhet. Det ledes og måles på ulike måter, avhengig av produktenes modenhet (hvor de er i livssyklusen).

Modell over innovasjonsstrategi
Modell over innovasjonsstrategi

Sammenhengen mellom innovasjonsstrategi, innovasjonsledelse og innovasjonspraksis. Hvert av elementene måles på ulike måter. Innovasjonsregnskapet hører hjemme under innovasjonsledelse. Illustrasjon fra Innovation Accounting.

VIKI, TENDAYI; TOMA, DAN; GONS, ESTHER. THE CORPORATE STARTUP (P. 45). MANAGEMENT IMPACT PUBLISHING. KINDLE EDITION.

Sammenhengen mellom innovasjonsstrategi, innovasjonsledelse og innovasjonspraksis. Hvert av elementene måles på ulike måter. Innovasjonsregnskapet hører hjemme under innovasjonsledelse. Illustrasjon fra Innovation Accounting.

VIKI, TENDAYI; TOMA, DAN; GONS, ESTHER. THE CORPORATE STARTUP (P. 45). MANAGEMENT IMPACT PUBLISHING. KINDLE EDITION.

Arena for læringen: KSSO

Arenaen for læringsprosjektet vårt er KSSO. Her skal vi teste ut metodikk, verktøy og prinsipper for en stegvis innføring av innovasjonsregnskap på en smidig måte.

Prosjektet gir i tillegg relevant og praktisk læring på dette området for flere i Kantega, fordi:

 • Flere av lederne våre sitter i KSSO-styret
 • De fleste som jobber i KSSO er innleid fra Kantega, inkludert daglig leder Anders Eivind Bråten (medforfatter av denne artikkelen)

Hvordan gjør vi det?

Boka "Innovation Accounting" gir noen råd enkle råd for hvordan vi kommer i gang:

 • Forankre behovet for et innovasjonsregnskap
 • Utvikle en definisjon av innovasjon som er tilpasset din virksomhet
 • Lag et rammeverk for livssyklusen for virksomhetens produkter
 • Sjekk om eksisterende måter å måle innovasjon på passer til hvordan virksomheten definerer innovasjon, og livssyklusen for produktene
 • Utvikle nye måter å måle innovasjon på, som gjelder hele økosystemet
 • Test systemet, få med deg alle som må bidra
 • Evaluer og oppdater systemet
 • Utvid systemet

Vi vil se til disse rådene når vi prøver oss fram. Ikke som en sjekkliste, men som noen enkle holdepunkter.

Prøve ut, lære, justere, dele

Når vi skal bygge erfaring krever det at vi tester ut de ulike delene av innovasjonssystemet, gjør tilpasninger som passer til vår organisasjon og aksepterer at vi ikke kommer til å treffe 100% på alt vi gjør. Forfatterne av de nevnte bøkene fremhever også at eksperimentering er nødvendig. Læring og justering underveis blir altså en viktig del av læringsprosjektet.

For at andre i Kantega skal få ta del i læringa, så skal vi dele erfaringer løpende med kollegene våre, og vi vil også dele erfaringer løpende her på Kantega-bloggen. Vi tror at vi lærer enda bedre av å formidle, og vi håper også at vi får respons fra dere som leser dette, som vi igjen kan lære av.

Pragmatisme og autonomi

Da vi startet læringsprosjektet, ble vi enig om noen prinsipper for hvordan vi forholder oss til KSSO og de som jobber der. Når vi nå innfører innovasjonssystemet vektlegger vi at

 • Det skal gi økt verdi for alle som jobber i KSSO, ikke bare styre og ledelse
 • Det skal ikke øke belastningen på de som jobber i KSSO​
 • Det skal gi mer – og ikke mindre autonomi til de som jobber i KSSO

Det siste punktet er viktig fordi vi ofte opplever at utviklingsoppdrag handler om å lage det teamet får beskjed om, også når forventningen er at løsningen skal være innovativ. Når vi vet at innovasjon krever rom for å eksperimentere med ulike metoder og løsninger, vil mangel på autonomi medføre at vi får mange team som ikke kan jobbe innovativt. 

Vår hypotese er derfor at et innovasjonssystem og -regnskap vil bidra til mer autonomi for de som skal utvikle løsningene, samtidig som ledere kan ta bedre og raskere beslutninger – på riktig nivå. 

Er det behov for et innovasjonssystem?

Det første rådet som gis i boka om innovasjonsregnskap, er å forankre behovet for et innovasjonsregnskap. Vi tenker det er et veldig godt råd. Innovasjonsregnskapet er ikke en magisk løsning som passer til alt. Det må tilpasses etter forutsetningene og behovene der det skal brukes. Og det må som nevnt tidligere tilpasses som en del av et innovasjonssystem.

Innovasjonsregnskapet er ikke en magisk løsning som passer til alt

Når man sitter på en vellykket produksjonsbedrift som KSSO, er det av og til fristende å bare forvalte produktet og la pengene strømme inn. Som konsulenter vet vi imidlertid at verden raskt endrer seg, og at bare de som er i stand til å tilpasse seg endringene og fornye seg vil overleve på sikt. Og her kommer innovasjon inn i bildet. Det er likevel ikke gitt at en liten produksjonsbedrift har et behov for et komplett innovasjonssystem, med alle de artefakter som det medfører.

Hvis du vil lese om hva vi har lært om behovet til KSSO rundt dette så langt kan du lese neste artikkel: Derfor har KSSO behov for et innovasjonssystem.