Hopp til hovedinnhold

Kunde / Siva

Ledelse i uforutsigbare tider

🤔

Utfordring

Behov for å snakke om retning og bli enige om hva som faktisk er utfordringene

🙌

Løsning

Kompetanseheving og coaching av ansatte og ledere. Kontinuerlig forbedring

🤓

Kompetanse

Teamutvikling og coaching

Hvordan kan man kontinuerlig forbedre hvordan man jobber for å lykkes med å skape verdi for kunder, eiere og samarbeidspartnere?

Kantega har bistått Siva i forbedringsarbeidet gjennom å legge til rette for ansattsamlinger og coaching av både lederteam og andre tverrfaglige team i Siva.

Forbedringsarbeidet har først og fremst fokusert på problemløsning i det komplekse, som er beskrivende for situasjoner hvor løsningen ikke er åpenbar, og det er behov for kontinuerlig eksperimentering og læring. I denne sammenhengen står tverrfaglig teamarbeid sentralt.

Kantega har gitt støtte blant annet i form av å

  • Utvikle en forståelse for forskjellen på komplekse og kompliserte problemstillinger blant Sivas ledere og ansatte.
  • Utvikle en forståelse for hva som kreves av ledere og team når en står overfor komplekse problemstillinger.
  • Skape forståelse og bygge trygghet for at endringsprosessen ikke kan planlegges, og at den krever prøving, noe feiling og mye læring.
  • Skape forståelse for viktigheten av å legge til rette for eksperimenter som raskt gir verdi, for eksempel team i Siva som er motivert for å prøve ut nye måter å jobbe på.
  • Coache lederteam og andre tverrfaglige team i å tenke og jobbe i mønster som er egnet for det komplekse.

Foto: Bjørn Leirvik

Camilla Wadseth

Daglig leder, Trondheimskontoret

+47 986 04 879

camilla.wadseth@kantega.no