Hopp til hovedinnhold

Kunde / AtB

Ledelse av datadrevne organisasjoner

🤔

Utfordring

Hvordan lede en mer datadrevet organisasjon

🙌

Løsning

Tilrettelegging av ledersamlinger

🤓

Kompetanse

Lederutvikling, coaching, kontinuerlig forbedring

Kantega bisto med tilrettelegging av ledersamlinger, som en del av AtBs lederutviklingsprogram. Temaene for samlingene var rettet mot behovet for nye ledelsesformer, sett opp mot et ønske om å utvikle AtB mot en mer datadrevet organisasjon.

Den første samlingen ga innsikt i kjennetegnene for datadrevne og smidige organisasjoner, og mulige forbedringsområder for AtB.

Den andre samlingen hadde som mål å konkretisere hva dette i praksis innebærer for AtB, og å bygge en en forpliktelse på å bli med på endringen. Gjennom å legge grunnlag for en kultur hvor det er lov å prøve, feile og lære underveis sammen, også som ledere. Samlingene ble fulgt opp i ettertid med mer spissede tema mot direktørgruppen.

Camilla Wadseth

Daglig leder, Trondheimskontoret

+47 986 04 879

camilla.wadseth@kantega.no