Hopp til hovedinnhold

Kunde / Relevio

Verktøykasse med alt som trengs til daglig drift av legekontoret

🤔

Utfordring

Fastleger bruker mye tid på administrative oppgaver

🙌

Løsning

En administrativ verktøykasse som gir kontroll på hverdagen

🤓

Kompetanse

Design og UX, systemutvikling, sikkerhet, prosessledelse

Det er et faktum at vi har en fastlegekrise i Norge. Den har blitt godt beskrevet de siste årene. Det handler blant annet om at arbeidsmengden har økt med nye oppgaver, at befolkningen blir mer aldrende og at det stilles økte krav. Mange fastleger jobber umenneskelig mange timer i uka.

Fastlegekrise krever handling

En god del av tiden til fastleger og helsesekretærer ved et fastlegekontor går med til daglig drift av legekontoret. Til administrative oppgaver som personalansvar, referatskriving, innkjøp av utstyr, kvalitetssikring av egne rutiner, økonomi og regnskap.

Relief = Lettelse => RELEVIO

To av fastlegene bak det nasjonale fastlegeopprøret, Trønderopprøret, ønsket å gjøre noe for sin egen og andre fastlegers situasjon. De startet selskapet Relevio. Kantega har fått lov å være med Relevio på reisen og sammen utvikler vi plattformen relevio.no.

Relevio.no er en digital verktøykasse som hjelper legekontoret med den daglige driften, fullt av administrative verktøy! Har vi nok folk på jobb i dag? Hvor legger vi referater fra møtene våre? Hvor finner vi HMS-rutinene og kvalitetsprosedyrene? Skal vi kjøre en opplysningskampanje på venteromsskjermen?

Helsearbeider sitter ved en pc og jobber med administrative oppgaver
Helsearbeider sitter ved en pc og jobber med administrative oppgaver

Slippe å finne opp hjulet

Verktøykassa skal etter hvert utvides med samhandlingsløsninger som gjør at man kan dele erfaringer og god praksis på tvers av legekontor. Så ikke alle må finne opp hjulet på nytt hver gang. Og de ansatte kan føle at de har litt mer kontroll og oversikt i hverdagen. Det er bærekraftig, det!