Hopp til hovedinnhold

Kunde / SpareBank 1 Kreditt

Kreditt er så mangt

🤔

Utfordring

Parallell forvaltning og videreutvikling av komplekse løsninger

🙌

Løsning

Konkurransedyktige og fleksible kredittløsninger med lite nedetid

🤓

Kompetanse

Analyse, rådgivning, design, konsept, utvikling, integrasjon, sikkerhet, testing

Skjermbilde fra refinansieringsløsningen

Tilbake i 2012 var oppdraget vårt for SpareBank 1 Kreditt å skreddersy et saksbehandlingssystem slik at rådgiverne fikk løst løpende oppgaver knyttet til kredittkort. I dag omfatter produktporteføljen også refinansiering, forbrukslån og regningsbetaling.

En så bred og sammensatt portefølje gir spennende, komplekse og varierte utfordringer på kryss og tvers av team og prosjekter. Og for SpareBank 1 Kreditt betyr det synergier på tvers av løsninger og et helhetlig blikk på utvikling og forvaltning.

Les Kari, designer på teamet, sin historie om arbeidet i teamene (link).

Porteføljen vokser
Når vi lager løsninger for kredittkort og forbrukslån, som er en gode og nyttige tjenester i seg selv - da forplikter det også å lage løsninger som demmer opp for misbruk og gjeldsproblematikk. Dermed har funksjonalitet og kompleksitet vokst som en naturlig konsekvens av både offentlige pålegg og som del av samfunnsoppdraget. Det ene følger det andre.

La brukerne bli hørt, hele veien

Felles for alle de ulike løsningene, er at de har brukere. Folk som er helt avhengige av løsningene for å få gjort jobben sin hver eneste dag, f.eks til saksbehandling. Og folk som bruker løsningen en sjelden gang, f.eks når de skal skaffe seg kredittkort. Begge scenariene krever brukerinvolvering.

Da vi sommeren 2021 gikk på lufta med ny løsning for oppgjør av refinansiering, var det dermed helt naturlig at vi hadde hatt tett kontakt med brukerne hele veien. Både for innsikt, innspill, til brukertesting og i pilot.
Derfor var det ekstra artig å få tilsendt bilde fra saksbehandler på hjemmekontor, hvor det ble feiret med flagget til topps for den nye løsningen! Kari skriver mer om dette også (link).

Det er så enkelt og bra at jeg trodde det var noe feil 😂
Øystein Bakken (Kredittrådgiver)

De ulike løsningene

Søknadssystem
Alle kunder som skal opprette et kundeforhold blir behandlet i søknadssystemet. Det er derfor viktig at systemet har høy oppetid og gir riktige beslutninger. Søknadene kommer inn fra forskjellige kanaler. Vi bruker informasjon fra kredittbyrå og flere offentlige registre for å oppnå effektivitet. En omfattende regelmotor og input fra maskinlæring er med å sikre at riktige beslutninger tas.

Saksbehandlingssystem
Behandling av oppgaver og kundehåndtering skjer i saksbehandlingssystemet som går under navnet “Kortinfo”. Konsulentenes utgangspunkt var å skape et enkelt og effektivt system med høy brukskvalitet. Det har senere blitt utvidet med ny funksjonalitet og tilleggstjenester.

Kortintegrasjon
Kortintegrasjon er SpareBank 1 Kreditt sin integrasjonsbuss – selve navet - mellom alle front-applikasjonene og kjernekomponentene. Kantega-teamene utvikler nye tjenester og vedlikeholder eksisterende tjenester på integrasjonsbussen.

Digitalbanken
“Digitalbanken” er fellesbetegnelsen for alle private kundeløsninger i nett- og mobilbank. Kundene kan søke om nye og vedlikeholde eksisterende produkter. Ønsker kunden å aktivere cashback eller ID-tyveriforsikring på et kort, skjer det her. Reklamasjoner og endringer av forfallsdato, kredittgrense, regionsperre og pin-kode er andre viktige tjenester. SpareBank 1 Utvikling-teamet har totalansvaret for hele produktporteføljen og Kantega bidrar med ressurser etter behov.

Kredittbanken
Kunder hos partnere som LoFavør, BNBank og Sparebanken Møre har tilgang til kredittprodukter gjennom “Kredittbanken”. Dette er den digitale flaten partnerkundene møter, og den omfatter mange av de samme funksjonalitetene som Digitalbanken.

Skjermbilde fra kontodetalj-oversikten
Som korteier har du god oversikt over status og mange muligheter til å utføre operasjoner uten å måtte kontakte banken.

Tillit og samspill over tid gir gevinst

En av gevinstene er et ektefølt eierskap og omtanke for løsningene, og de som skal bruke dem. Å ha en lang historikk og ha utviklet en bred portefølje sammen, gir et unikt samarbeid. Det gir tillit begge veier. En av de tydeligste indikatorene er ordene vi bruker når vi diskuterer løsninger og teknologiske veivalg. Det er ikke “hva vil dere…” som er gjengangeren, det er alltid “kanskje vi skulle…”. Det er “vi” og ikke “dem” som gjelder.

Tormod Skåle

Salgsdirektør

Tormod er en knakende kjekk kar som brenner for prosjekter og nye muligheter. Han tar gjerne en prat med deg om dine tanker og idéer.