Hopp til hovedinnhold

Kunde / Tolletaten

Digitalisering av "rød sone"

🤔

Utfordring

Hvordan kan digitalisering gjøre det enklere for reisende, og mer effektivt for Tolletaten

🙌

Løsning

Strukturert utforsknings- og innovasjonsarbeid

🤓

Kompetanse

Prosessledelse, innovasjonspraksis, innsiktsarbeid, konseptualisering

Hvordan kan digitalisering frigjøre mer av tollernes kapasitet til operativ virksomhet og samtidig oppnå mer fornøyde reisende?

Kantega bidro til å utforske denne problemstillingen sammen med en arbeidsgruppe fra Tolletaten. Vi jobbet sammen med blant andre operative tollere med å utforske hvordan digitale verktøy kan forenkle deres arbeidshverdag, og hvordan ellers bidra til å realisere Tolletatens virksomhetsstrategi gjennom digitalisering av rød sone – altså der du går når du har noe å deklarere (fortolle).

Reisende med hund

En del av arbeidet handlet om utforskning av tilrettelegging for mer selvbetjening for reisende. I løpet av en ukelang designsprint bygget og testet vi derfor en prototype på reisende med hund.

Designsprinten ga viktig læring, og ble et viktig utgangspunkt for videre kartlegging av muligheter og utfordringer ved digitalisering.

Leveransen til Tolletaten besto av en sluttrapport som oppsummerte mulighetsrommet for ytterligere digitalisering, basert på noen måneders innsikts- og konseptualiseringsarbeid, og vil fungere som en del av kunnskaps- og beslutningsunderlaget for videre digitaliseringsarbeid i Tolletaten.

Kristin Wulff

Forretningsutvikler og Innovation Officer (CPIO)

kristin.wulff@kantega.no