Hopp til hovedinnhold

Kunde / Vipps AS

BankID AML for Vipps

🤔

Utfordring

Hvitvasking og korrupsjon utgjør årlig 2600 milliarder dollar på verdensbasis! Norge må gjøre sitt.

🙌

Løsning

Gjøre kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, bedre og mer treffsikker

🤓

Kompetanse

Utvikling, arkitektur, tech. lead, produkt- og prosessutvikling

Helt ufattelige summer sluses hvert år inn og ut av verdens pengesystemer av kriminelle aktører. Det anslås at det omfatter 5% av verdens samlede BNP – eller svimlende 2600 milliarder dollar. Og problemet vil bare øke hvis det ikke lages systemer som kan fange opp, avdekke og begrense det.

Bakgrunn

Rapporteringspliktige bedrifter må etterleve hvitvaskingsloven, og må gjennomføre kontroll og tiltak både under opprettelse av kundeforhold og løpende under kundeforholdet. Men å innhente nødvendig og riktig informasjon fra ulike kilder kan være komplisert, omfattende og svært kostnads- og tidskrevende. Og det kan være krevende å etablere gode rutiner. Dette kommer i tillegg gjerne på toppen av de andre oppgavene folk holder på med.

Knust sparegris

Hva har vi gjort

Sammen med Vipps har Kantega vært sentral i å utvikle produktet som skal gjøre denne kontrollen enklere. Både ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundeforhold. 

Ved å ta i bruk BankID AML vil kunder langt på vei sikres at de etterlever lovverket, da de får informasjonen de trenger for å gjøre god kundekontroll - også både raskere og bedre. Informasjonen får de rett inn i den vanlige arbeidsflyten i egne verktøy.

Hva gjør løsningen

BankID AML sammenstiller, kvalitetssikrer og leverer de mest relevante AML-opplysningene, gjennom en rekke oppslag i norske og internasjonale registre. Bl.a. Brønnøysundregistrene, Folkeregisteret, EUs og FNs internasjonale sanksjons- og PEP-lister (politisk eksponerte personer), Kartverket (Matrikkelen - Norges eiendomsregister) og Posten. 

All denne informasjonen gjøres tilgjengelig for kundene gjennom egne portaler, eller i deres egne systemer gjennom API-er og integrasjoner. BankID AML er i dag integrert som en del av en rekke ulike AML-portaler og bransjesystemer.

Enda en knust sparegris

Kantega sin rolle

Kontinuiteten Kantega har vist i prosjektet har vært avgjørende i planleggingen, utviklingen og videreutvikling og utbredelsen av BankID AML. Kantega har i store deler av prosjektet hatt overordnet ansvar for å sikre kvalitet innen både utvikling og drift, og i tillegg har vi hatt ansvar for samarbeid og oppfølging mot leverandører og integrasjonspartnere. 

Avsluttende ord

I kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet er samarbeid og delingsvilje nøkkelen til å lykkes.

Hvis du vil vite mer eller involvere deg på en eller annen måte, er det bare å ta kontakt med oss.

Tormod Skåle

Salgsdirektør

+47 400 05 471

tormod.skale@kantega.no

Tormod er en knakende kjekk kar som brenner for prosjekter og nye muligheter. Han tar gjerne en prat med deg om dine tanker og idéer.