Hopp til hovedinnhold

Kunde / Fiskeridirektoratet

En smartere fiskeri- og havbruksnæring

🤔

Utfordring

Tungrodd tilsynsstruktur i havbruksnæringen

🙌

Løsning

Tilsyn tilpasset både kontor og felt

🤓

Kompetanse

Prosessledelse, arkitektur, systemutvikling, design og UX, test- og testledelse

En kjerneoppgave for Fiskeridirektoratet er tilsyn med fiskeoppdrett og kontroll av kyst- og havfiske. Da er det viktig å kunne jobbe effektivt, med god kvalitet i kontroll- og tilsynsvirksomheten, og sørge for likebehandling i hele det langstrakte landet vårt.

Tidligere var informasjonen man trengte for å utføre tilsyn og saksbehandling fordelt på flere systemer, med ulike pålogginger og ulike formater. Tungvint og tidkrevende å sy sammen på egen hånd.
Å få samlet og tilgjengeliggjort på en enkel måte var sårt etterlengtet. Av mange grunner.

Dette ønsket vi å oppnå

- Å bli kvitt papirskjema: Papir er selvfølgelig problematisk i felt, når felt er vått. Og veldig sårbart og personavhengig.

- Bedre datakvalitet og behandling av data: Å ha tilgang til relevante data om kontroll og tilsynsobjekter på ett sted, både under planlegging, saksbehandling og i felt.

- Effektivisering: Gjøre hverdagen til folk bedre, sånn at de kan jobbe med de viktige og riktige tingene. Og øke likebehandlingen mellom regionene.

Løsningen på iPader

Arbeidet vårt

Løsninger for tilsyn og rapportering kan ikke lages uten en grundig forståelse av hva dette er og innebærer, så å være med ut i felt og på kontroll har vært obligatorisk og avgjørende for å kunne lage en best mulig tilpasset løsning og god brukeropplevelse.

Selve tilsynsløsningen utviklet vi for nettbrett, sånn at det er enkelt å få med i felt. Man er heller ikke avhengig av nett, da dataene lagres på brettet sånn at man kan jobbe med dem offline.

Der kontrollører og saksbehandlere tidligere måtte innom en rekke systemer for å hente data, får de i dag presentert alt ett sted - i SAGA. Blant annet informasjon fra relevante registre i Fiskeridirektoratet, som fartøyregisteret, fiskermanntallet og kjøperregisteret.

Det som tidligere var en omfattende og tidkrevende del av tilsyns- og rapporteringsarbeidet er nå en saga blott.

Et tidlig prosjektteam på befaring. Kantegas Torstein Strøm, Anders Skar og Hans-Jørgen Løken, og Gjermund Birkeland fra Fiskeridirekoratet

Hva er oppnådd

Det har vært en økning i antall kontroller og betydelig kortere tid til etterarbeid. Datakvaliteten og datatilgjengeligheten er økt betydelig og det er samlet ett sted. Lovbrudd er blitt avdekket.

Økt likebehandling under kontrollene og i saksbehandlingen i regionene. Og det igjen bidrar til å sette fokus på forbedringspunkter i fiskerilovgivningen.

"Fiskeridirektoratet blir omtalt som en foregangsetat blant andre etater. Nettopp på grunn av teknisk løsning og muligheten for å kunne hente ut relevante data og dele dem på en så sømløs måte. Hovedårsaken til dette er SAGA. Oppkalt etter den norrøne gudinnen som så alt.

Snakk med oss

Har du en idé, en utfordring eller et prosjekt du trenger hjelp til? Ta kontakt så finner vi ut av det sammen.

Tormod Skåle

Salgsdirektør

+47 400 05 471

tormod.skale@kantega.no

Tormod er en knakende kjekk kar som brenner for prosjekter og nye muligheter. Han tar gjerne en prat med deg om dine tanker og idéer.