Hopp til hovedinnhold

Kantega moderniserer reiseopplevelsen i Trøndelag

(Pressemelding) AtB skal fremover tilby løsninger for hele reisen - fra dør til dør. Det krever ny teknologi og dyktige samarbeidspartnere. En trøndersk konstellasjon bestående av Kantega, Variant og Knowit, skal sammen med AtB lage system og verktøy som gjør det lettere å reise i Trøndelag.

Ny teknologi for nye reisemåter

For kundene vil dette føre til en ny måte å se reiseplanen på. En reise helt fra dør til dør består gjerne av flere etapper. Kanskje kan de også variere fra dag til dag, årstid til årstid eller ut fra humør? Mobilitetsplattformen skal gjøre det mulig for AtB å tilby et mer helhetlig tilbud hvor ulike mobilitetstjenester som buss, båt, fleksibel transport, elsykkel, gange, samkjøring og mer blir tilgjengelig på én og samme plass.

- For AtB innebærer dette et skifte fra lukkede fullintegrerte systemer til åpne og modulære løsninger som vil bygge videre på annen offentlig digital infrastruktur som blant annet Entur. Den nye mobilitetsplattformen skal gi kundene enda bedre løsninger for betaling og reiseinformasjon, sier direktør for strategi og utvikling i AtB, Andreas K. Enge.

Kantega er riktig samarbeidspartner

For å lykkes med dette nye digitale skiftet og tjenestetilbudet, har det vært viktig for AtB å finne den rette samarbeidspartneren. Det er også flott at mobilitetsselskapet AtB kan jobbe sammen med et høykompetent og trøndelagsbasert miljø.

- Kantega, sammen med partnerne Variant og Knowit, stiller med et veldig kompetent team som skal jobbe sammen med interne ressurser i AtB. I utviklingen av mobilitetsplattformen skal AtB benytte en arbeidsmetodikk som er ny for oss – da er det ekstra viktig å ha med seg samarbeidspartnere med betydelig erfaring fra denne måten å jobbe på, avslutter Enge.

Å få bidra til positiv samfunnsutvikling

- Vi er veldig stolte og ikke så rent lite ydmyke for oppgaven vi skal i gang med, sier salgsdirektør i Kantega, Tormod Skåle. Det er inspirerende og givende for oss å få være så direkte med på positiv samfunnsutvikling. Vi ønsker jo å gjøre kollektivtransport enda mer attraktivt og generelt slå et slag for miljøvennlig transport. Og det å lage en løsning som skal favne alle trøndere, også oss selv, er jo ekstra artig.

Måten AtB har gjennomført anskaffelsen på har vært svært innovativ, med fokus på kvalitet og sammensetning av et godt team. Sammen med våre gode partnere Variant og Knowit, har vi satt sammen et team med mye verdifull kompetanse for å dekke bredden i dette oppdraget.

Når så mange områder skal smelte sammen i felles tjenester er det viktig å jobbe på en måte som gir gode beslutningsgrunnlag for alle de valgene som må tas gjennom prosjektet. Derfor er det helt riktig å bruke en eksperimentell tilnærming, som gjør at vi får veldig mange svar underveis og hele tiden utvikler løsningen i riktig retning. Dette har AtB skjønt.

Løsninger som absolutt alle skal kunne bruke

- I arbeidet vårt vil vi legge stor vekt på samspill og involvering, avslutter Tormod. Det skjer mer og bedre ting da. Dette er også løsninger som alle innbyggerne i Trøndelag, fra 9 til 90, enkelt skal kunne bruke. Da er det helt avgjørende å faktisk ha med brukere tidlig i utforming og testing av løsningene. Vi vil jo at å planlegge og bestille reiser skal bli lekende lett – for alle.

Bilde av teamet i Kantega sine lokaler
Bilde av teamet i Kantega sine lokaler

Gjengen fra Kantega, Variant og Knowit skal modernisere reiseopplevelsen i Trøndelag

Gjengen fra Kantega, Variant og Knowit skal modernisere reiseopplevelsen i Trøndelag