Hopp til hovedinnhold

2 minutter /

Høringsradaren er lansert!

Kantega er stolte over å ha utviklet Høringsradaren, en nettside som skal gjøre det enklere å delta i lokaldemokratiet i saker som handler om natur og friluftsliv. Høringsradaren ble utviklet i samarbeid med Forum for natur og friluftsliv (FNF), og du kan se opptak av lanseringen på deres nettsider.

Høringsradaren samler alt av høringer knyttet til natur- og miljøsaker og friluftsområder i en database, og sorterer på kommune, høringsfrist, o.l. Slik kan lokale interessenter, aktivister og politisk engasjerte enkelt følge med på hvilke saker som rører seg i sitt område. Nettstedet ble utviklet av Kantega på dugnad. Dette er andre gang vi bistår en naturvernorganisasjon med et prosjekt på denne måten, etter at vi i 2020 utviklet nettstedet Naturkampen for Sabima.

Høringsradaren dekker et behov som har vært til stede lenge, sier daglig leder i FNF, Ole Lilleås:

– Med Høringsradaren senker vi terskelen for demokratisk medvirkning. Vi har opplevd at det er komplisert å holde seg oppdatert på lokale saker. Men for å få til gode, demokratiske prosesser er det viktig at allmennheten får en reell mulighet til å holde seg oppdatert og til å komme med innspill. Den muligheten håper vi Høringsradaren gir.

Produktivt samarbeid

Det er ikke dagligdags at IT-selskaper utvikler løsninger på dugnad. Siv Holen, som er avdelingsleder for UX ved vårt Oslokontor, sier at det er flere årsaker til at dette prosjektet kom i stand: 

– Dette begynte med et ønske fra vår side om å jobbe mer med naturvernrelaterte problemstillinger. Siden organisasjoner på natur- og miljøfeltet sjelden har store budsjetter, har vi valgt å gjennomføre slike prosjekter som et ledd i onboarding-prosessen for våre nye ansatte, sier Siv Holen.

– Det gir en fin mulighet til å gi våre nyansatte en innføring i hvordan vi jobber, samtidig som vi får gitt et samfunnsnyttig bidrag til organisasjoner som jobber for en god sak. Vi er en samfunnsengasjert gjeng i Kantega, så det er viktig for oss å faktisk gjøre en innsats for å vise det.

Gruppe rundt bort
Gruppe rundt bort

Teamet blir kjent. Fra venstre Maria Tesaker (FNF), Adrian Mortensen (FNF), Anders Svenheim Rene, Ingvild Unander Netland, Isak Bjørn, Siv Holen, Renate Kjetland, Elen Haksø (student). På skjermen er Fredrik Vikse fra Sabima.

Teamet blir kjent. Fra venstre Maria Tesaker (FNF), Adrian Mortensen (FNF), Anders Svenheim Rene, Ingvild Unander Netland, Isak Bjørn, Siv Holen, Renate Kjetland, Elen Haksø (student). På skjermen er Fredrik Vikse fra Sabima.

Daglig leder i FNF, Ole Lilleås, er strålende fornøyd med å ha fått på plass Høringsradaren.

– Vi er kjempeglade for å ha fått en løsning vi har savnet og som vil bli et viktig verktøy for alle som er engasjerte i natur og friluftsliv, legger Lilleås til.

Både Ole Lilleås og Siv Holen har satt pris på samarbeidet, og for Kantega sin del har hele prosessen vært et prakteksempel på hvordan vi ønsker å jobbe med kunder.

– Vi jobber designdrevet og det betyr at vi involverer brukerne hele veien i prosessen. Det er tross alt de som skal bruke løsningene og som dermed vet hva som vil fungere for dem, sier Holen.

Inspirasjon fra naturen
Inspirasjon fra naturen

Biolog Siv forteller om parallellene mellom produktutvikling og naturen. Seleksjon og endringsprosesser er ganske like som hos finkene på Galapagos, som i eksempelet til Siv.

Biolog Siv forteller om parallellene mellom produktutvikling og naturen. Seleksjon og endringsprosesser er ganske like som hos finkene på Galapagos, som i eksempelet til Siv.

– I denne prosessen har to av FNF sine koordinatorer vært en del av vårt tverrfaglige team med designere og utviklere, og det gjorde at vi raskt fikk god forståelse for hvordan de jobbet og hva som skulle til får å få på plass en løsning som ville forenkle arbeidet deres og som de faktisk ville bruke.

Holen og Lilleås er samstemte i at dette samarbeidet har fungert utrolig bra, og at det alle parter har fått resultater ut av dette – til tross for at Kantega ikke har tatt seg betalt for arbeidet.

Inspirasjon og tegning
Inspirasjon og tegning

Inspirasjon og tegning. Fra venstre Anders, Adrian, Maria, Ingvild og Renate.

Inspirasjon og tegning. Fra venstre Anders, Adrian, Maria, Ingvild og Renate.

– Det har stor verdi for vår del at vi har prosjekter der våre nyansatte kan trene på å jobbe designdrevet. Det er slik vi ønsker å jobbe ute hos kundene og vi ser at konsulenter som har trening i å jobbe på denne måten tar det med seg ut i kundenes prosjekter, sier Holen. At prosjektene også er veldig meningsfylte gjør det til en vinn-vinn-situasjon.

Nå håper vi mange vil ta i bruk Høringsradaren og følge med og engasjere seg i natur og friluftsliv der de bor. Her er Høringsradaren.

Kontaktperson

Siv Holen

UX-lead

siv.holen@kantega.no