Hopp til hovedinnhold

Kunde / NTNU

Kurs i prosjektarbeid, for ansatte

🤔

Utfordring

Hvordan kan NTNU bli bedre i gjennomføringen av prosjektene sine?

🙌

Løsning

Et kulturbyggingskurs med sterk deltakerinvolvering

🤓

Kompetanse

Endringsledelse, teamsamarbeid, målstyring, pedagogikk

Hvordan kan NTNU bli bedre i gjennomføringen av prosjektene sine? Stilt overfor nye utfordringer og muligheter må NTNU stadig gjøre endringer i sine arbeidsprosesser.

Dette gjennomføres i hovedsak som prosjekter, og som innebærer å endre folks måte å jobbe på gjennom å utnytte ny teknologi.

For å lykkes med endringsarbeid blir det derfor viktig at organisasjonen kan dette med å jobbe i prosjekt. Det handler om å gi de berørte oppmerksomhet, lytte til de som vet hvordan arbeidet utføres i dag, og gå inn i hva arbeidet egentlig har som hensikt og hvilken endring man ønsker å oppnå, - for å kunne konkludere hva et prosjekt må levere. 

For å lykkes med endringsarbeid er det viktig at organisasjonen kan dette med å jobbe i prosjekt.

Endringsløp ender ofte i omkamper. Det ønsker NTNU å unngå…

Ved å først og fremst å fokusere på det som tilslutt skal bli utfallet av endringen, fremfor å jage mot et leveransemål eller å fortape seg i IT-løsningen som skal muliggjøre endring.

Ved å sikre god og reell forankring på alle berørte nivå i organisasjonen og ved å øke forståelsen for endringsarbeid bredt i organisasjonen, og ikke bare utdanne prosjektledere.

Ved å erkjenne at å endre folks arbeidshverdag er mer krevende enn å innføre et nytt IT-system.

Vi jobber i tett samarbeid med kunden

Noralf Husby fra Kantega ble engasjert til å utvikle et to-dagers kurs, i utgangspunktet myntet på administrativt ansatte. Noralf jobbet tett sammen med HR/HMS-avdelingen og IT-avdelingen for å finne fram til hvilke temaer som var mest aktuelle, og å finne en god pedagogisk form på gjennomføringen.

Konklusjonen ble at NTNU har behov for et praktisk rettet kulturbyggingskurs i det å jobbe sammen i prosjekt, og da spesielt i OU-prosjekt hvor digitalisering gjerne er en viktig muliggjører for endringen. 

Så langt er det gjennomført 8 kurs, noen fysiske og noen heldigitale. Til sammen godt over 200 ansatte har deltatt ved utgangen av 2020, og flere kurs planlegges. Tilbakemeldinger fra deltakerne blir aktivt brukt som grunnlag for å utvikle kursinnholdet løpende.

Den pedagogiske formen vi valgte for kurset innebærer svært stor aktivisering av deltakerne. Det er ikke lange forelesninger, men heller mange relativt korte introduksjoner til ulike tema og som deltakerne deretter jobber med i grupper underveis.

Langsiktig effekt; kulturbygging og adferdsendringer

Gjennom kursene har ansatte fått prøvd ut mange gode prinsipper for endringsarbeid, på drøftingsprosjekter i kursgruppene.

Målet har vært å påvirke arbeidskulturen, men naturlig nok vil det ta litt tid før man kan se effekter av den adferdsendringen vi har målsetting om.

Håpet er at prosjekter i større grad lykkes, og da spesielt på det som oppfattes som de mest utfordrende punktene, nemlig forankring, endringsledelse, og måloppnåelse.

Tormod Skåle

Salgsdirektør

+47 400 05 471

tormod.skale@kantega.no

Tormod er en knakende kjekk kar som brenner for prosjekter og nye muligheter. Han tar gjerne en prat med deg om dine tanker og idéer.