Hopp til hovedinnhold

Kunde / Bank og finans og samfunnsoppdrag

Kartlegging av anti-hvitvaskingsarbeid (AML) i Norge

🤔

Utfordring

Kampen mot hvitvasking er enormt ressurskrevende og komplisert

🙌

Løsning

Tettere samarbeid, raffinerte løsninger og riktig bruk av ML/AI (maskinlæring/kunstig intelligens)

🤓

Kompetanse

AML, KYC, brukerinnsikt, forretningsutvikling, konseptutvikling, design og UX, ML/AI, compliance, oversikt over tjenesteleverandører, produktleverandører og tilgjengelig teknologi innen AML

Hvitvaskede penger på en snor

Skal vi som samfunn lykkes med å bekjempe hvitvasking trengs det tettere samarbeid og vesentlig bedre bruk av teknologi.

Bakgrunn

Hvert eneste år sluses det tusenvis av milliarder fra kriminelle aktører inn i verdens pengesystemer. Det anslås at beløpet omfatter om lag 5 prosent av verdens samlede BNP, og det er ingen grunn til å tro at dette er så mye bedre her i Norge.

I tillegg til at pengene stammer fra kriminell aktivitet er dette penger som i praksis ofte er stjålet fra vår felles lommebok, som når de er tjent gjennom svart arbeid og dermed ikke betalt skatt av.

Hvitvasking er begrepet som brukes om alt som er med på å tilsløre hvor pengene kommer fra og om grepene som gjøres for å få midlene til å se ut som lovlig tjente penger.

Det er faktisk mindre lukrativt å være kriminell om du ikke får hvitvasket utbyttet ditt.

Det norske markedet har en lang vei å gå
Anonym kilde

Hva gjøres

Innskjerping av lovkrav i 2018 og større gebyrer som kan ilegges ved overtredelse, har ført til at banker og andre rapporteringspliktige de siste årene har økt innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering betydelig.

Sammenslutningen av europeiske banker (EBF) sier at europeiske banker bruker så mye som 100 milliarder euro årlig i kampen mot økonomiske kriminalitet.

Finanstilsynet sitt gebyr til DNB på 400 millioner kroner for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven er hittil det største i sitt slag i Norge, og har ytterligere satt søkelyset på bankenes behov for økt innsats og kontroll.

Arbeidet vårt

Kantega har på bakgrunn av dette investert millioner i en større satsing innen anti-hvitvasking. Vi har med støtte fra Innovasjon Norge kartlagt utfordringer og mulige forbedringer innen dette området i finansnæringen, og undersøkt mulighetene for samarbeid på tvers.

Vi har intervjuet over 100 personer i mer enn 40 virksomheter og organisasjoner. Disse inkluderer store og små banker, myndighetsaktører som Økokrim og Datatilsynet, virksomheter innen eiendomsmegling, forsikring og revisjon, i tillegg til en rekke teknologileverandører. Vi har snakket med ledere og med ansatte som sitter operativt med anti-hvitvasking. Formålet har vært å se og lære hvordan de jobber, hvilke problemstillinger de står overfor og hvordan systemene fungerer – og ikke fungerer. Innsikten vi har fått har vi brukt som grunnlag for utvikling av konsepter for å forbedre systemstøtten innen anti-hvitvaskingsarbeid i norske banker, og å kunne gi råd om muligheter innen prosess- og systemstøtte.

Hva har vi funnet?

All innsatsen til tross, ser det ut til at en forsvinnende liten del av den illegale pengeflyten i Norge faktisk blir stoppet, beslaglagt eller at de ansvarlige blir dømt.

Vi har skrevet en artikkel om våre viktigste funn fra arbeidet, og en oppfølgingsartikkel om mulige tiltak og hvordan finansbransjen kan bruke tettere digitalt samarbeid på tvers for å lykkes i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Tormod Skåle

Salgsdirektør

+47 400 05 471

tormod.skale@kantega.no

Tormod er en knakende kjekk kar som brenner for prosjekter og nye muligheter. Han tar gjerne en prat med deg om dine tanker og idéer.