Hopp til hovedinnhold
Tjeneste

Elektronisk identifikasjon og digitale lommebøker

Elektronisk ID er en viktig del av hverdagen, og er helt avgjørende for brukervennlige, effektive og trygge digitale prosesser. Snart vil også EUs digitale lommebok prege hvordan vi identifiserer oss på tvers av landegrensene i Europa.

Hva er eIDAS?

EU jobber for at alle borgere i EU, inkludert Norge, skal kunne legitimere seg og bruke digitale tjenester på tvers av landegrensene. Dette er regulert gjennom eIDAS 2.0, og vil påvirke både private og offentlige virksomheter. En sentral del er en digital lommmebok som samler dokumentasjon, sikrer personvernet og kan brukes i alle EU-land.

Hva er en digital lommebok?

En digital lommebok kan inneholde ulike digitale bevis, attester, sertifikater og lignende. Det kan for eksempel være et forsikringsbevis, finansieringsbevis og betalingskort. Her vil du også finne din nasjonale eID som kan brukes på kryss og tvers av Europa.

Hvorfor er dette nødvendig?

I tillegg til at du kan dokumentere og identifisere deg på tvers av landegrensene, så forbedres personvernet. Den digitale lommeboken sikrer at hver og en eier informasjonen om deg selv, og at vi kun deler det vi trenger med de som trenger det. Elektroniske verifiseringer reduserer også manuell saksbehandling i offentlige etater som i dag må lese og verifisere dokumenter som er på papir.

Slik kan Kantega bistå med eIDAS og digitale lommebøker

I 20 år har vi hjulpet oppdragsgivere med digital identitet, sikkerhet og andre tjenester som er relevant for eIDAS. Vi var involvert da BankID ble etablert, og har siden utviklet høy kompetanse innen digital identitet. Vi har også utviklet egne produkter innen dette markedet, der Signicat og Kantega Single Sign-On er to eksempler.

Og vi er her hvis du ønsker en prat

Vi holder oss oppdatert på hva som skjer innen digital identitet og eIDAS, og vi skal være gode støttespillere og rådgivere for virksomheter som vil utforske mulighetene som eIDAS og digitale lommebøker vil gi oss fremover. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer eller ønsker en workshop.

Kontaktinformasjon

Innlegg fra fagbloggen vår

Interessert i andre tjenester?

Les mer om AI, analyse og datadrevet innovasjon