Hopp til hovedinnhold
Tjeneste

Brukeropplevelse og tjenestedesign

Skaper du verdi for brukerne er du i en god posisjon til å lykkes med virksomheten. Vi jobber helhetlig med design og brukeropplevelse sammen med andre fagområder for å skape effekten du ønsker deg.

Forstå målgrupper og behov

Brukerinnsikt er selve fundamentet i god tjenesteutvikling. Gjennom ulike aktiviteter hjelper vi deg å skaffe innsikten du trenger for å lykkes raskere.

Tjenester: Intervjuer, observasjon, dataanalyse, kunde-og produktreiser, forretningsutvikling, tverrfaglig samarbeid

Kreative prosesser og hyppig læring

Når vi har en grunnleggende forståelse om hva som er viktig for brukerne, kan vi sammen bygge hypoteser om hva som skaper effekt. Med basis i hypotesene, lager vi helhetlige konsepter som vi tester på brukerne underveis. Dette gir oss innsikt i hvilke ideer vi skal bygge videre på for å oppnå ønsket effekt.

Tjenester: Fugleperspektiv, konseptutvikling, hypoteser, brukerinvolvering, tverrfaglig samarbeid

Godt designhåndverk

De beste løsningene får løst oppgavene effektivt og forsterker merkevaren. For å få til dette må vi benytte virkemidler fra visuell kommunikasjon, bygge på gode interaksjonsprinsipper og ta høyde for universell utforming. Et godt samspill mellom design og kode er også et sentralt virkemiddel.

Tjenester: Visuell kommunikasjon, brukervennlighet, interaksjonsprinsipper, universell utforming, tverrfaglig samarbeid

Innlegg fra fagbloggen vår

Interessert i andre tjenester?

Les mer om rådgivning