Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 5 minutter /

Trenger du virkelig en konsulent?

For en stund siden skrev avisene om at staten bruker så masse penger på konsulenter, for eksempel i digi.no. Jeg syns det var unyansert og overdrevet kritisk. Men samtidig tror jeg de har rett: alt for mange konsulenter bruker tid og penger uten at det legges igjen så mye merverdi som det kunne gjort.

Konsulent-klisjéen. Dyrt. Og overfladisk? Absolutt ikke, hvis du gjør det riktig.


Et forslag til et grunnprinsipp:

En konsulent skal gi mer verdi enn en ansatt ville gjort for de samme pengene.

Sagt på en annen måte: en konsulent kan gi mulighet for å høste gevinster, for eksempel tilgang til arbeidskapasitet og kompetanse, langt raskere enn ved en ansettelsesprosess.

Noen ganger er det riktig å bruke en konsulent selv om du har gode ansatte. Under vil jeg utdype to tilfeller der det er lurt å bruke en konsulent, og etterpå kommer jeg med noen råd om hva du må tenke på for å ha nytte av det konsulenten tar med seg inn, i lang tid.

Konsulenten tar med seg to ting inn i din organisasjon: kompetanse og arbeidskapasitet. Noen ganger trenger du tilgang på dette raskt, for å høste de gevinstene du trenger eller ønsker.

Når du mangler ekspertkompetanse

Noen ganger er det noe du skal ha gjort, men ingen av dine ansatte har spisskompetansen du trenger. Eller det kan være vanskelig å rekruttere til akkurat det området. Da lønner det seg å hente inn denne kompetansen midlertidig, i form av en konsulent. En god konsulent har større bredde ved at hun har skaffet seg erfaring ved å jobbe for flere kunder og med ulike problemstillinger, og har evne til å trekke med seg forståelse fra et område over i et annet (ditt).

Ved midlertidig oppskalering

Når arbeidet som skal gjøres er midlertidig, når det er noe som blir ferdig en gang, for eksempel i et prosjekt. Da kan du bruke konsulenter til en midlertidig oppskalering av organisasjonen. Du har kanskje ikke rom i budsjettene til å ansette, selv om du trenger flere folk til et digitaliserings- eller organisasjonsendrings-prosjekt. Da kan det lønne seg å leie inn noen heller enn å trekke prosjektet ut i lang tid.

Men pass på å vurdere hva slags kompetanse du skal leie inn. Har du kompetansen selv, men mangler kapasitet? Da kan du kanskje leie inn noen til å gjøre kjerneoppgaver, sånn at ansatte som syns det er spennende med noe nytt kan få være med i prosjektet. Ansatte må uansett være med i prosjektteamet ettersom det er de som best forstår virksomheten og kundene/brukerne dine, og det er de som skal ta videre det dere lager etter at konsulenten har dratt.

Sett sammen konsulenter og interne i prosjektteamet

Det du må passe på er at du beholder kompetansen på huset når oppdraget er ferdig! Konsulenten sin jobb er både å gjøre oppgaven, og å gjøre organisasjonen bedre i stand til å ta arbeidet videre eller gjøre noe lignende neste gang.

Konsulenten skal gjøre oppdragsgiver bedre i jobben sin. Det skal dryppe av min kompetanse og erfaring, som jeg har fått ved å være konsulent mange ulike steder, sånn at det sitter igjen noe når jeg drar videre. (PS: Denne effekten kan du også oppnå internt, ved at ansatte rullerer på å jobbe på ulike områder eller i ulike team. De lærer av hverandre når de jobber sammen.)

En måte å hjelpe ansatte til å lære av konsulenten, er å sette dem sammen i et team som sammen skal jobbe med oppgaven. For eksempel sånn:

Team-organisering. Teamet har overlapp til flere grupper; leverandør, fagmiljø, sluttbruker etc.

Noen ganger er det ikke et midlertidig behov likevel

Det er lett å glemmer å regne IT, digitalisering og innovasjon som kjernekompetanse du alltid har bruk for, så jeg vil ikke anbefale å ha bare konsulenter på disse områdene. Uansett hva slags tjenester eller varer du leverer, er det smart å ha denne kompetansen internt, også i ledelsen. Så kan du fylle på med konsulenter innimellom for å få påfyll og lære mer. Konsulentene har fordelen av kontinuerlig kompetanseheving, både ved å lære igjennom mange ulike prosjekter og oppdrag, men også ved at konsulenthus driver konstant kompetanseheving også utenom oppdragene. Forvent at konsulenten kan “det nyeste”, og at de har metoder for å raskt sette seg inn i ditt domene.

. . .

Så trenger du virkelig en konsulent? Ja, hvis du vil ha en rask måte å få ny kompetanse i organisasjonen kan en konsulent som jobber sammen med dere være vel så effektiv som å sende ansatte på kurs.

En konsulent kan altså være nyttig for å få tilført kompetanse, og for å øke kapasiteten i en periode. Ofte er det begge delene du trenger. Jeg har advart om at du må passe på å ikke miste denne kompetansen når konsulenten drar igjen, men det er så viktig at jeg gjentar det: ikke finn deg i at konsulenten jobber alene, og leverer en rapport. Sett sammen tverrfaglige team, for da får du både resultat og læring. Og hva er vel bedre enn det?

---

Link til digi.no-artikkel nevnt innledningsvis.​