Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 5 minutter /

Teamledelse er alle sitt ansvar

Det sies mye forskjellig om hva teamledelse er, og det er ofte uklart om teamleder har mer ansvar enn de andre i teamet eller ikke. Noen team har ikke teamleder, de deler på oppgavene. Likevel diskuteres teamorganisering og teamledelse lite i de enkelte teamene. Det kan virke som om det er underforstått at vi tenker det samme, eller at det "går seg til".

illustrasjon av to lederlignende strekmenn som snakker til en forsamling

Jeg har tidligere oppsummert hva som påvirker behovet for teamledelse, med utgangspunkt i hva jeg fant da jeg jobbet med min masteroppgave om teamledelse. Ikke alle team har teamleder, men teamledelse utføres uansett. Så hva skal egentlig teamleder gjøre? Eller trenger vi teamleder? Det stemmer nok at det går seg til: folk i et team finner sine roller og oppgaver. Samtidig er det mange skjulte antagelser om hva enkelte av rollene skal ha ansvar for. Hvis det ikke er uttalt kan det slå ut i unødvendige misforståelser og forsinkelser. Min påstand: vær eksplisitt på hva som forventes av teamleder, hvis du har en. Vær eksplisitt på hva du vil gjøre i teamet, hvis du er en.

På samme måte som at design- og utviklingsoppgaver i teamet fordeles ut fra hva som er mest hensiktsmessig, burde også administrative og ledelsesoppgaver vurderes.

Det er så mange oppgaver som er assosiert med teamledelse at det ikke er mulig å ramse opp alt her. Teamledelse knyttes blant annet til fasilitering av teamarbeidet, til ledelse av forbedringsprosesser, til å representere teamet og å være en å snakke med når noe er vanskelig. Andre ting det kan forventes at teamleder gjør er attestering av timer, økonomioppfølging og å holde i kontakten med kunden. Teamledelse assosieres med så ulike roller som koordinator, administrator, fasilitator, prosjektleder, teamleder og teamcoach. Hva ligger i alle disse rollene?

Rollene i teamledelse fremhevet i ulik tekststørrelse

Det er generell enighet om at administrasjon ikke er det samme som ledelse, og at det kreves ulike egenskaper for eksempel for å være "innenriksminister" og "utenriksminister". Likevel havner ofte mange av disse oppgavene på en person, uten at det er tenkt igjennom eller diskutert om det er det mest effektive.

Det viktigste

Ettersom denne artikkelen er ganske lang, skal du få vite hemmeligheten med en gang. Den viktigste oppgaven er å observere teamsamspill og gjøre det som trengs for å gjøre teamet bedre. Og dette er faktisk alle i teamet sitt ansvar!

Å ha oversikt over og ansvar for teamets prosesser – at teamet fungerer så godt som det kan ut fra forutsetningene og rammene

Så er ikke alle like erfarne, og noen ganger er det ting som gjør at ikke alle kan dele på lederoppgavene. Da kan det være nyttig med en som har akkurat dette som sitt spesialområde og kompetanse.

Venndiagram med "ledelse" i midten, "ekstern leder" under, "teamleder" til venstre og "uformell leder" til høyre

Altså: flere utøver ledelse


I artikkelen om at team har ulikt behov for teamledelse påstår jeg at teamleders oppgave er å se hva teamet har behov for, og så hjelpe teamet til selvorganisering. Et team kan ha behov for en teamleder som gjør mange av oppgavene, et annet trenger noen som ser til at det som må gjøres blir gjort, og et tredje trenger en fasiliator eller coach. I noen team er det ingen som har en rolle som høres ut som en leder, men ledelse skjer likevel.

Teamledelse - ikke bare teamleder

Teamledelse er en kollektiv prosess. Uansett om teamet har en teamleder eller ikke er det mange som tar ledelsesoppgaver, og det er lurt å dele på. Noen mener at et autonomt team ikke skal ha teamleder. Uansett: teamledelse eksisterer i alle team, og oppgavene må gjøres.

 • Vi trenger prosjektstyring og prosess- vi skal jo levere kvalitet, innovasjon, nye løsninger effektivt.
 • Vi trenger oversikt over og forståelse for behov, oppgaver og avtaler.
 • Noen kaller inn til møter, booker rom, og er møteleder.
 • Vi trenger en god arkitektur, og gode rutiner for utvikling og samarbeid.
 • Vi trenger å forstå prioriteringer og frister.
 • Kanskje trenger vi en som kunden kan snakke med uten at utviklerne mister tid til programmering.
 • Vi trenger at teamet vet at de har folk nok, og den riktige kompetansen.

I noen team gjøres det meste av dette av en teamleder, i andre fordeles det på teamedlemmene. Noen ganger går det på rundgang, og det kan være organisert eller spontant. I et tverrfaglig innovasjonsteam vil det ikke være en person som ser bedre enn de andre hva som er riktig og mest effektivt. Det er alle sitt ansvar å ta de riktige valgene og motivere hverandre. De erfarne teamedeltagerne har gjerne verktøy og tidligere erfaringer som gjør at de kan dra teamet fremover, i samarbeid med en eventuell teamleder.

Noen ganger går det av seg selv

Et team jeg har snakket med har ikke rendyrket teamlederrolle. De er flere som deler de typiske teamlederoppgavene. De sier det fungerer fordi de er sammensatt av folk som tar initiativ og som ser hva som trengs. De har et tydelig, felles mål. De sier at et team trenger noen som kan

 • "ta tusjen og reise seg"
 • dra samtalen fremover, og roe diskusjoner som kjører ut
 • observere samspill, og kommentere det. Følge med på at ingen brenner inne med noe
 • få gjort det som etterlyses i gruppen. For eksempel hvis "noen må få snakket med kunden", så gjør noen det.
 • påse at ikke noe stjeler energi, og ta tak i det.

Et annet team så behovet for å være eksplisitt på hvem som gjør hva. De brukte to korte møter på å avdekke hvilke oppgaver som må gjøres, og plasserte disse på roller. Det var noen lapper som "hvem som helst" kan gjøre. Kanskje kommer disse til å gå på rundgang.

Oppgaver på post-itlapper fordelt på ulike teamlederroller skrevet på en tavle

I begge disse teamene er det masse teamledelse, selv om bare ett av teamene har definerte roller.

På samme måte som at design- og utviklingsoppgaver i teamet fordeles ut fra hva som er mest hensiktsmessig, burde også administrative og ledelsesoppgaver vurderes. Det kan være nyttig med en rolleavklaring; teamet trenger en felles mental modell om hva teamleder er og ikke er. Kanskje er det en koordinator teamet har behov for? Og at ved å kalle rollen teamleder er den til hinder for den mest effektive delingen av oppgaver?

Så hva gjør ditt team?

Koordinerer og samarbeider dere effektivt? Finnes det flaskehalser eller stafettpinner som hindrer teamet? En eventuell teamleder/coach har kanskje et ekstra ansvar for å minne teamet på å evaluere eget arbeid, og hele tiden sikte på målet. Sånn at vi ikke kjører oss inn i spor uten å tenke over hva som er lurt.