Hopp til hovedinnhold

Teknologi / 3 minutter /

Ja, nå du kan ENDELIG skrote chatbotten din!

Min første melding i møte med chatbotter er som oftest “snakk med menneske”. Det bør det snart være slutt på.

Bilde av chatbot

Du kan kaste chatboten din ut vinduet — Bilde generert med Stable Diffusion

Store språkmodeller, som ChatGPT, har revolusjonert måten vi behandler tekst. De åpner også døren for å lage chatbotter som ikke bare forstår og svarer på et bredt spekter av spørsmål — men som også kan skifte kontekst, lære kontunerlig, tilpasses brukernes preferanser og håndtere mange ulike språk.

Disse store språkmodellene kan også fintrenes på egne datasett, slik at de kan finne kontekst-spesifikke relevante svar og sammenhenger uten å bli eksplisitt programmert. Det eneste vi som fintrener dem trenger å gjøre er å gi en tilstrekkelig god kontekst, altså et godt datasett, og eventuelt sette på noen sikkerhetsmekanismer.

Trente du opp din chatbot før 2022? Da vil du kunne få en langt mer nyttig tjeneste, spare store mengder manuelt arbeid, og få mer fornøyde brukere om du kaster denne ut og erstatter den med en bot basert på store språkmodeller. Og det til en brøkdel av prisen for det du brukte for å utvikle den eksisterende boten.

Språkmodellene har brått blitt så kraftfulle og tilgjengelige, at det faktisk kan være mer fristende å spørre en helt generell språkmodell, som stort sett ikke vet hva som gjelder etter 2021, enn en spesifikk chatbot:

Spørsmål om skatt til ChatGPT
Spørsmål om skatt til ChatGPT

En chatbot fra “gamledager” er ikke spesielt god til å tolke språklige strukturer. En stor språkmodell kan være vel så nyttig, selv uten fintrening.

En chatbot fra “gamledager” er ikke spesielt god til å tolke språklige strukturer. En stor språkmodell kan være vel så nyttig, selv uten fintrening.

Med spesifikk, og oppdatert, fintrening kan modellen yte langt bedre hjelp enn dette, samtidig som vi kan legge på sikkerhetsmekanismer. Kanskje vil løsningen heller se sånn ut?

Svar fra ChatGPT
Svar fra ChatGPT

Enten du allerede har investert tid og ressurser i en tidligere bot og akseptert at denne innsatsen nå er en sunk cost, eller om du fornøyd har ventet på det riktige øyeblikket, så er det ingen tvil om at tiden for å skape en nyttig chatbot er her nå.

Og med det kan jeg endelig slutte å rangere chatbotter etter hvilke som er raskest til å slå seg selv av.