Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 6 minutter /

Intenst og givende samarbeid i Google Venture Design Sprint

I høst har jeg vært så heldig å få fasilitere flere Google Venture Design sprinter (Design sprint) slik de er beskrevet i Jake Knapp sin bok "How to solve big problems and test new ideas in just five days". Jeg er imponert over oppskriftene i boken - og over de dyktige og flotte folkene som var med i sprintene.

Design-sprinter slik de er beskrevet i Jake Knapp sin bok er til blant annet for å løse problemer sammen når man står fast, når man ikke vet helt i hvilken retning man skal gå, eller når man har dårlig tid. Det er en god blanding av fasiliteringsverktøy for å gi maksimal framdrift i løpet av en uke. Design sprints kjøres i Google Venture-selskapene for å komme opp med nye ideer for utvikling og videreutvikling av produkter.

Sprintmetodikken ble utviklet i Google etter at en ingeniør hadde stilt spørsmål ved normal brainstormingsteknikk med å utvikle ideer i fellesskap: "Er du sikker på at dette virker?" Jake Knapp testet ved å sjekke ut om de ideene som var kommet fram i brainstorminger han hadde fasilitert tidligere var blitt noe av. Ingen av dem var blitt noe av - de beste ideene var kommet av individuelt arbeid. Så da ble spørsmålet hvordan han kunne tilrettelegge for individuelt arbeid og samarbeid i team samtidig, siden han var overbevist om at det å være et team tilfører noe. Og det synes vi absolutt han har rett i.

En design sprint varer i én uke. Man starter med en problemstilling som kartlegges på mandag. Tirsdag lager man ideer, onsdag velger man idé og samler det i et storyboard, torsdag bygger man prototype og fredag tester man på reelle brukere. Lørdag hviler man!

Tegning av design sprint med de forskjellige stegene fordelt utover ukedagene
Tegning av design sprint med de forskjellige stegene fordelt utover ukedagene

Vi startet en mandag i slutten av august med en svært åpen problemstilling og et team på ni personer. Jeg hadde brukt sommeren til å lese boka flere ganger, tegnet kartet du ser på bildet og testet ut noen av metodikkene. Ganske grundige forberedelser, likevel var jeg skikkelig spent da vi skulle kjøre den første sprinten. Og det var nok de andre også. Vi var folk fra tre forskjellige bedrifter - de fleste av oss hadde møttes til en kick-off to uker før. Resultatet ble at vi fikk testet prototypen vår i 5 intervju, og med gode tilbakemeldinger.

Hvis du hadde kommet inn den første fredagen i vår første sprint ville du trodd at vi hadde jobbet sammen i flere år - uken viste seg å være full av samkjøringsaktiviteter blant annet i form av Groan Zone. Groan Zone er et begrep fra Sam Kaner. Når du oppdager at din forståelse ikke samsvarer med de andres forståelse er du på vei inn i Groan Zone. Du merker det når du forklarer hvordan noe henger sammen og den andre blir mer og mer frustrert - noe som etterhvert gjør deg frustrert også. For å integrere de forskjellige forståelsene folk har til en felles løsning, er man nødt til å komme gjennom det og bygge én felles forståelse. I løpet av Design Sprinten er det to oppgaver som fort kan treffe på Groan Zone: når man skal kartlegge problemstillingen på mandag og - og denne er den vanskeligste: når man skal lage et storyboard på onsdag. Hovedutfordringen med Groan Zone tror jeg er at man tar det som et nederlag når man kommer i den - mens vi egentlig burde feire fordi det viser at vi faktisk utvider vår forståelse og nærmer oss en felles forståelse. Hvis man ikke havner i Groan Zone har man ikke vært så konkret at man har klart å avdekke forskjellene i forståelse. Det handler altså ikke om å unngå Groan Zone, slik vi ønsket oss de første gangene, men å tåle å være i Groan Zone sammen.

Sammesetning av teamet i en design sprint bør tenkes gjennom for å unngå gruppetenkning (https://no.wikipedia.org/wiki/Gruppetenkning slik at man faktisk har forskjellige perspektiver og forståelse av det som skal løses. Gruppetenkning handler blant annet om at man utreder for få alternativer og ikke oppsøker informasjon som ikke stemmer med det man mener er det rette. Det er teknikker i sprinten som skal sørge for at det ikke skjer. Viktigst er vel at alle må tegne ut sin idé, og at man stemmer over dem uten å argumentere for dem først. På den måten får man fram alle sine ideer og man blir ikke styrt av noens meninger. På mandag skal man hente inn eksperter og man bør sørge for at ekspertene man henter inn har forskjellige perspektiver fra de som finnes i teamet.

Tidspress er en viktig del av en design sprint, og vi vet vel alle hvordan en frist kan presse oss til å komme videre. Aktivitetene er timet på flere vis - vi vet hva vi skal bli ferdig med hver dag, vi vet hva som må gjøres før lunsj - og hvor lang tid hver aktivitet skal ta. Vi vet også at vi skal presentere noe bra for kundene/sluttbrukerne når vi skal teste løsningen på dem fredag . Og siden kundene som skal hjelpe oss må bookes tidlig i uken er det vanskelig å si på torsdag at "nei, vi utsetter dette". Det å vite at vi  komme videre hjelper oss til å ta tak i det som vi ikke har lyst til å ta tak i. Vi har ofte en tendens til å utsette det som vi ikke vet helt hvordan vi skal løse, og her får vi hjelp til å holde framdriften og tvinge oss videre. 

Det aller viktigste vi opplevde i sprintene var hvordan alle kan ta tak i sin del av oppgaven når vi har en felles forståelse av hva som skal lages. Og hvor mye energi og inspirasjon det ligger i at teamet har kjempet seg fram til den felles forståelsen. Samtidig samarbeid gir bredere forståelse og mer energi og trygghet enn stafettsamarbeid!

Vi startet som en samling mennesker som visste litt om hverandre, og ble et team i løpet av uken. Vi ble sammensveiset og gode venner som hadde lyst til å finne på ting sammen på ettermiddagene også.

Et team er en relativt autonom arbeidsgruppe på minst tre personer som i høy grad arbeider gjensidig avhengig av hverandre over tid, som i stor grad er felles ansvarlige for å innfri gruppens resultatmål, og hvor teammedlemmenes relasjoner er gruppens grunnleggende bestanddel. ( Hjertø)

Vi hadde satt sammen de menneskene som skulle være med for å ha komplementære ferdigheter og perspektiver, og det viste seg å fungere utmerket. Vi forstod raskt at vi var avhengige av hverandre og fant ut hva vi kunne bidra med selv.

Så hvilket råd vil jeg gi til deg som lurer på om du skal prøve? Enkelt :-) Gjør det! Det er spennende, slitsomt, krevende og fantastisk givende!

Her er et bilde fra en intern design sprint, der vi testet ut produktet på en kunde og to kolleger.

To kunder og to kollegaer som tester produktet
To kunder og to kollegaer som tester produktet

Tusen takk til dere som var med på denne reisen i høst <3 Og tusen takk til dere alle, og en ekstra takk til Vidar B. Tilrem, Jørund B. Leknes og Mattis Storhaug som ga gode innspill til denne artikkelen.

Mer info finner du her:

https://www.thesprintbook.com/

https://designsprintkit.withgoogle.com/

Fasilitering - Anniken Solem