Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 3 minutter /

Hvordan bidra mer til bærekraftsmålene?

Vi gjør allerede mye, men å si oss fornøyd med det er ikke nok.

Foto: Sarah Dorweiler, Unsplash.

Samfunnsansvar er viktig for Kantega. Vi vil gjerne vite at jobben vi gjør internt og sammen med kundene våre, fører til en positiv endring. For noen år siden lagde vi, for vår egen del, en oversikt over hva Kantega gjør for å støtte opp under hvert av FNs 17bærekraftsmål.

Vi så at vi gjør mye. Men å være fornøyd med det vi gjør er ikke nok. Vi har derfor startet arbeidet med å velge 2-4 mål som vi vil fokusere ekstra på. Ved å velge noen få mål kan vi bruke alle kreative krefter på hvordan vi kan gjøre noe ekstra akkurat der. Det er jo det vi anbefaler våre kunder: start med det viktigste og der du får mest verdi. Men velg gjerne også noe som er lett og gir raskt gevinst. Det kan øke motivasjonen for å fortsette.

Vi snakker noe om det, men for å bidra til bærekraftsmålene kreves det å brette opp ermene og ofre luksus og ikke bare plukke lavthengende frukt så lenge det ikke irriterer noen.
Ingunn Moen

Det er lett å plukke lavthengende frukter, som for eksempel å velge økologisk mat og mindre kjøtt i kantina, men er det sånne tiltak som gir størst virkning? Uansett hvilke mål som blir prioritert vil vi gjerne inspirere med forretningsmodellen vår: At alle ansatte er eiere støtter opp under flere bærekraftmål, for eksempel nr. 1: Mindre ulikhet. Hvis du vil høre mer om ansatteierskap, og lik fordeling av aksjer, så er vi alltid glade for å få fortelle.

Hvordan jobber vi nå?

Marit har fått med seg en engasjert gjeng og startet en bærekraft arbeidsgruppe. Gruppa har fått hjelp fra BDO til å sende ut et spørreskjema til alle ansatte med spørsmål om hvordan Kantega bør jobbe med bærekraft. Vi fikk input på hvilke mål som er viktig for hver enkelt personlig, og hvilke mål folk mener Kantega bør velge, de som vi har mest påvirkning på.

Mange er opptatt av klima og ansvarlig forbruk og produksjon, men mindre ulikhet og å utrydde fattigdom er også viktig. Men hvilke bærekraftmål vi velger å fokusere på, handler også om hvilke mål vi har best mulighet til å påvirke. På det spørsmålet var det fem mål som fikk flest stemmer.

Bilde/illustrasjon av noen av FNs bærekraftsmål.
Bilde/illustrasjon av noen av FNs bærekraftsmål.

Nå skal arbeidsgruppa foreslå en prioritering og finne ut hvilke mål Kantega, med vår kompetanse og erfaring, kan påvirke i størst grad. Så blir det avdelingene, og ansatt-demokratiet, som til slutt skal konkludere med hvilke mål vi prioriterer høyest og dermed setter oppmerksomheten på først. Disse målene vil vi dykke ned i og se på alle delmålene for å finne inspirasjon til hvilke tiltak vi kan gjøre. For eksempel delmål 13.3, der det står:

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

Dette delmålet var nok i bakhodet eller i underbevisstheten, da vi valgte å jobbe sammen med Sabima om å utvikle deres løsninger for å stanse tapet av naturmangfold.

Vi tror at alle våre eiere, samarbeidspartnere og kunder vil lære mer om hva vi kan gjøre sammen for å gjøre verden til et bedre sted. Vi kjenner på engasjementet, og tror at sammen kan vi få til mer, når vi lærer mer om FNs bærekraftsmål og delmålene som er beskrevet.