Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 3 minutter /

Hilsen fra sommerstudentene i Trondheim (2019, Trondheim)

På 6 uker skulle 6 studenter lage et verktøy som gjør det enklere å kontrollere og registrere avvik på tusenvis av kilometer med veg. Ingen liten oppgave. Det tverrfaglige teamet løste utfordringen med glans. Kantega takker! Artig å lese hvordan de opplevde prosjektet.

Hei,

Vi er Sofie, Karen, Karoline, Hallvard, Olav og Helle. I sommer har vi arbeidet i seks uker på Trondheimskontoret til Kantega, fra midten av juni til slutten av juli. Hvis du er nysgjerrig på hva vi har gjort, hvordan prosjektet vårt ble lagt opp, eller hvordan det er å være sommerstudent hos Kantega er det bare å lese videre.

Sommerprosjektets oppgave

Noen uker før selve sommerjobben begynte hadde vi en halvdagsworkshop med veilederteamet i Kantegas lokaler på Solsiden. Etter å ha blitt bedre kjent med hverandre og veilederne, og spist en hyggelig lunsj, fikk vi presentert potensielle kunder og oppgaver. Med utgangspunkt i våre erfaringer og interesser – samt hva vi ønsket å lære mer om – valgte vi å se nærmere på to spennende oppgaver. Noen dager etter møtet kom veilederne tilbake med en videreutviklet versjon av den ene oppgaven, som også inneholdt aspekter vi likte godt fra andre oppgaver. Du lurer kanskje på hva oppgaven gikk ut på?

En kort formulering er som følger: «Lag et verktøy som kontrollingeniører i Statens vegvesen (SVV) kan benytte ved gjennomføring av en stikkprøvekontroll langs vegen.» Ved en stikkprøvekontroll skal eventuelle avvik registreres og dokumenteres med bilder slik at de kan følges opp i ettertid. Vi skulle altså forbedre arbeidshverdagen til en rekke ansatte i SVV. Oppgaven var en del av et stort prosjekt som Kantega har hos SVV, noe som motiverte oss veldig. Vårt bidrag til et av Kantegas største prosjekter endte med å bestå av to deler: En progressiv webapp i betaversjon, og et forslag til videre utvikling av appen basert på hva vi lærte om kontrollingeniørenes arbeidshverdag.

Gjennomføring og utvikling

Uke én

For å få rask innsikt i problemet startet vi første uke med en tredagers Google Design Sprint. Vi fikk snakket med kunden og eksperter på tjenestelaget vi skulle benytte, og lagde ulike løsningsforslag for forskjellige deler av applikasjonen. Flere elementer fra disse skissene endte opp i den endelige applikasjonen, noe som var veldig gøy. Etter design-sprinten gikk vi over til kurs i og utforskning av relevant teknologi. Vi fikk velge mellom kurs i alt fra moderne CSS til offline-first-arkitektur for progressive webapplikasjoner. Med god innsikt i problemet og et sterkere teknisk grunnlag gikk vi videre til uke to.

To av studentene ser på designet på et kontor. Bilde av arbeid på lapper og skisser.
To av studentene ser på designet på et kontor. Bilde av arbeid på lapper og skisser.

Uke to

Vi startet andre uke med å bestemme hvilke metoder og verktøy vi ønsket å bruke i prosjektet. I tillegg til å sette opp disse, så vi nærmere på teknologien og tjenestelaget vi skulle benytte. Vi valgte Scrum som arbeidsmetodikk, og Trello, GitHub og Figma for henholdsvis organisering, versjonskontroll og design. Halve teamet dro også ut i felt med Bernt Olav Opheim, en kontrollingeniør i SVV, for å se hva som fungerer med dagens løsning – og hva vi kunne forbedre. Vi avsluttet uken med å holde en demo for hele Trondheimskontoret, hvor også Kantegas Oslo-kontor deltok på video. Dette ble en tradisjon, og vi har hatt ukentlige demoer for å vise frem siste iterasjon av produktet.

Tre uker til

De neste tre ukene gikk nesten i ett. Vi arbeidet med utvikling og brukertesting og lærte mye om samhandling. Vi fikk positive tilbakemeldinger fra kontrollingeniørene som testet applikasjonen, og det var utrolig gøy å arbeide med en applikasjon som brukergruppen virkelig gleder seg til å ta i bruk. Selv om vi hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring, fikk vi jevnlig besøk fra det faste veilederteamet og andre Kantega-ansatte. De kom med tips, deltok på brukertest og oppfordret til hyppige is- og biljard-pauser. I arbeidslokalet satt også hovedveilederen vår, Magnus. Med flere års erfaring hos SVV kunne han tilby uvurderlig innsikt i kundegruppen, og selvfølgelig også teknisk kompetanse.

Fire av studentene på stikk-prøve kontroll med Bernt Olav fra SVV. Og to av studentene på databaseworkshop.
Fire av studentene på stikk-prøve kontroll med Bernt Olav fra SVV. Og to av studentene på databaseworkshop.

Siste uke

I slutten av femte uke kunne vi endelig lansere betaversjonen av appen. Dette åpnet for tilbakemeldinger fra alle ansatte i Kantega, og ga oss verdifull innsikt som gjorde applikasjonen enda bedre. Vi lå dermed veldig godt an til siste uke. Her jobbet vi med enkle endringer som forbedret brukeropplevelsen før endelig deployment, og vi utformet rapporten som skulle følge med leveransen. Vi avsluttet med presentasjon og demo for kunden, og deretter for Kantega-ansatte i Trondheim og Oslo.

Livet hos Kantega

Det er ikke mulig å fortelle om denne sommerjobben uten å nevne alt som har kommet utenom selve oppgaven. Som nevnt ble vi oppfordret til ispauser – noe som i stor grad kommer av den evige tilgangen på is i fryseren. Vi har også blitt vesentlig bedre biljardspillere enn vi var på starten av sommeren, vi har slappet av i massasjestoler, nytt luksusen ved gratis lunsj, og vært på flere middager ute hvor vi har blitt kjent med andre ansatte i Kantega.

To av studentene spiller biljard
To av studentene spiller biljard

Karen og Karoline spiller biljard

Karen og Karoline spiller biljard


To bilder av mat stående servert på bord
To bilder av mat stående servert på bord

Lunsj i kantina

Lunsj i kantina

Takk for en herlig sommer

Sommerjobben hos Kantega har gitt oss muligheten til å jobbe med et prosjekt fra begynnelse til slutt. Vi lærte hvordan man kan få innsikt og ideer ut av hodet og ned på papiret, og hvordan disse ideene kan implementeres med nye teknologier vi tidligere ikke hadde kjennskap til. Hver enkelt har fått egne utfordringer å bryne seg på, samtidig som vi kunne lære av hverandre og faste ansatte i Kantega. Og for å avslutte med en liten klisjé, så har selvsagt noe av det beste også vært folkene i teamet.

Vi i Kantega ønsker oss flinke sommerstudenter neste sommer også. Er du en av dem?


Hilsen fra sommerstudentene i Trondheim.