Hopp til hovedinnhold

Teknologi / 4 minutter /

Gjenkjenning og knipsing av bilder av løpere i fart (2023, Bergen)

Hvordan kan vi distribuere bilder tatt under TIF Viking sine arrangementer på en måte som er attraktiv for brukerne og lønnsom for TIF Viking?

TIF Viking er et idrettslag i Bergen og er arrangør av årlige løp, for eksempel Bergen City Maraton, Løvstakken opp og Fjellmaraton. Under slike løp blir det ofte tatt bilder, og TIF Viking ønsker seg en løsning som gjenkjenner løpere på bilder slik at løperne kan få tilgang på bildene som er tatt av dem. I tillegg ser TIF Viking en mulighet for å gjøre dette på en måte som er lønnsom for dem.

Denne sommeren har vi derfor utforsket hvordan vi kan lage en bildegjenkjennings- og bildedistribusjonstjeneste som skaper verdi for både sluttbrukere og TIF Viking.

Hvem er vi?

 • Anton Nydal: starter 5. året informasjonsvitenskap, UIB
 • Hans Homme Tjøtta: starter 5. året datateknologi, NTNU
 • Henriette Viola Christine Ameln: starter 5. året datateknologi, NTNU
 • Jonatan Solheim: starter 4. året datateknologi, NTNU
 • Jonette Vaagland: bachelor i interaksjonsdesign, NTNU
 • Marte Rydland Fossum: starter 4. året industriell design, NTNU

Før oppstart

Siden før jul har vi, trondheimsstudentene, blitt invitert på flere sosiale arrangementer med Trondheimskontoret sammen med de andre sommerstudentene fra Trondheim- og Oslokontoret.Vi hadde også et bli kjent-møte med hele sommerstudent-teamet der vi fikk møte veilederne våre. Det var fint å kunne møtes å bli kjent før vi startet.

I slutten av april fikk vi presentert problemstillinger fra ulike kunder, der vi selv valgte hva vi ønsket å jobbe med. Vi valgte problemstillingen til TIF Viking fordi vi opplevde det som meningsfylt å arbeide for en oppdragsgiver som gjør en så viktig jobb for barn, unge, og voksne i Bergen kommune.

Hva har vi gjort i 6 uker?

Vi har gjennomført en-ukes sprinter gjennom hele perioden. Hver mandag har bestått av et planleggingsmøte, og hver fredag av demo for TIF Viking og resten av Kantega. Vi har også holdt flere retrospektivmøter der vi har drøftet hvordan vi kan forbedre hvordan vi arbeider.

Gjennom sommeren har vi fått veiledning av tre Kantega-ansatte. Brage Breivik sørget for et svært effektivt opplegg under Google design-sprinten, mens Lisa Jakobsen Knashaug og Gøran Basso har gitt oss suveren design- og utviklingsveiledning gjennom hele sommeren. Dette har ført til fremdrift gjennom hele perioden.

Pangstart! 3, 2, 1...🔫 Design-sprint!

Den første uken bestod av en design-sprint der målet var å raskt komme frem til en mer spesifikk oppgave vi ville jobbe videre med. Med oss hadde vi Janne Jensen fra TIF Viking som fungerte som beslutningstaker. Resultatet av sprinten ble en enkel prototype i Figma som vi testet på brukere. Tilbakemeldingene fra brukertesten har vi tatt med oss videre gjennom hele prosjektet. De viktigste funnene fra design-sprinten og det vi ønsket å fokusere videre på er:

 • Vi ønsker å gjøre stas på løperen.
 • Vi vil utforske hvordan det er å delta som et lag og hvordan vi kan benytte oss av det samholdet i tjenesten.
 • Vi vil benytte maskinlæring for å finne relevante bilder av løperne.

Hvordan er det egentlig å delta på et løp?

Den neste uken jobbet utviklerne med å sette opp prosjektet og forberede oss på implementeringen ved å sette oss inn i nye teknologier.

Designerne benyttet tiden til å dykke enda dypere inn i brukeren og holdt nye intervjuer for å finne ut av hvordan det egentlig er å delta på et løp. Resultatet av alle intervjuene ble komprimert til 3 personas (fiktive personer)med egenskaper, behov og motivasjoner som har inspirert og formet funksjonene i den endelige løsningen vår.

De 3 personasene har ulike motivasjoner for å delta i løp og behov under løpene. For gjenggangsløperen er det blant annet interessant å se detaljert statistikk fra løpet og å sammenligne seg selv med tidligere løp og andre løpere. Mestringsløperen på sin side er mer opptatt av å få et bevis på sin deltakelse, mens den sosiale løperen er interessert i å dele opplevelsen med andre og å skaffe minner fra løpet.

Lagbilde eller lagkollasj?

Konseptet vi gikk videre med fra design-sprinten omhandlet lagbilder og et fokus på løpere som deltar på lag. Derfor utforsket vi ulike metoder for hvordan vi kan gi noe ekstra til løpere som løper på lag for å fremheve lagfølelsen. Den første ideen vi testet ut var en generert lagbilde-kollasj som brukerne kunne personalisere. Brukertestene viste at det var interesse for lagbilde, men at kollasj-løsningen ikke fungerte. Lagbildekollasj viste seg også å være teknisk utfordrende å gjennomføre, og vi bestemte oss for å heller lage noe enklere som fortsatt gir verdi til brukerne. Dermed ble en lagsideopprettet, og den fokuserer på lagets innsats i løpene.

Vi ble fort en bra gjeng

Det var god stemning på kontoret allerede fra første uke, og det skulle ikke gå lang tid før vi la planer hver uke, og mer skulle det bli. Uke 6, vår siste sammen, møttes vi etter jobb fire av fem dager! Selv om sommeren 2023 bar preg av mye jobbing, er det samholdet og gjengen som har satt dypest spor. Og maten!

På kontoret

Kort fortalt? Mario Kart og bordtennis.

Før vi ble godt kjent tilbød disse to aktivitetene en plattform hvor vi kunne lære hverandre- og ansatte -å kjenne. Gjennom sommeren ble alle flinkere i bordtennis, likevel var det Hans som regjerte. I Mario Kart lå Anton som regel i toppen, men det må sies: Bergen Kantega er dyktige Nintendo Switch-sjåførerog viste ingen nåde ovenfor de ferske sommerstudentene.

Våre favoritt-bordtennis-varianter:

 • Single
 • Double
 • Squat-pong
  • 1-4 spillere
  • Du må squatte før du slår ballen
 • Volley-pong
  • 4 spillere
  • Kombinerer bordtennis og volleyball – for å svare må en medspiller legge opp ping pong-ballen til den andre
 • Gris
  • 3-6 spillere
  • Etter at spilleren har servet eller slått ballen, stiller hen seg bakerst i køen på den andre siden av bordet
  • Motta en bokstav fra ordet “GRIS” hver gang du er årsaken til at ballen dør
  • Får du alle bokstavene ryker du ut

Etter kl. 17

Når vi ikke fartet rundt og opplevde et kurert utvalg av Bergens gode restauranter, dro vi på Escape Room med Sherlock Holmes-tema, spilte Padel tre ganger, så Asteroid City og Oppenheimer på kino, avholdt to spillekvelder og en Dungeons and Dragons-kveld.
Et tidlig høydepunkt var da Anton inviterte de andre sommerstudentene til Alias og hjemmelaget Taco Birria.

Mokkabønner

Hvorfor er mokkabønner noe av det jeg kommer til å huske best fra denne sommeren? Da det ble klart for oss at Jonatan kommer fra et hjem hvor én mokkabønne servert på fin asjett til kaffen utgjorde hverdagsdesserten, måtte vi som gjeng adoptere denne seremonielle, måteholdne tradisjonen. Én mokkabønne per dag var regelen vi fulgte. Stort sett. Det hele munnet ut i fredagstaco som vår siste lunsj sammen hvor gavene fra og til studentene, veilederne og bursdagsbarnet Marte, hadde en ting til felles: en eske med Nidars Mokkabønner.

Takk for oss!

Vi vil takke Kantega for å ha tatt oss svært godt imot. Spesielt takk til veilederne våre, Gøran Basso, Lisa Jakobsen Knashaug og Brage Breivik, det har vært en utrolig lærerik sommer! Til sist vil si takk til Steinar, Nora, Anders og Anders som alle har bidratt til prosjektet denne sommeren.

Hilsen sommerstudentene i Bergen 2023