Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 4 minutter /

Friheten til å prøve og feile

I Kantega har jeg fått muligheten til å prøve ulike retninger, og her utforsker vi ulike måter å jobbe på. Vi har mulighet til å velge selv, og fokuserer på kontinuerlig forbedring.

En del av Kantegas ledelsesfilosofi er at de som gjør jobben vet best hvordan den skal gjøres. Dermed har hvert team selv ansvar for hvordan de best jobber sammen, og at de stadig forbedre seg. For en stund siden fikk jeg anledning til å fortelle mer om dette.

Lønnsomt å jobbe med arbeidsmiljø

At vi er 100% ansatteid gjør at vi velger å ha fokus på at vi skal ha det bra på jobben. Det er også artig å vise frem tall som sier at det lønner seg å jobbe med arbeidsmiljø, at målet er at dette skal være verdens beste arbeidsplass, for oss.

Gi ansvar og frihet

Jeg har vært ansatt på samme sted i mange år, men har hatt mange jobber. Jeg har prøvd meg som brukskvalitetsrådgiver, javautvikler, prosjektleder, teamleder og gruppeleder. Etter hvert var det et område som pekte seg ut som ekstra interessant, og med kurs, sertifisering og videreutdanning er jeg teamleder og avdelingsleder med både personal- og prosjektansvar. Andre her har ønsket å utvikle seg i andre retninger, og fordyper seg i sine fagområder.

Det er ikke bare på de store karrierevalg vi har valgmulighet til å prøve og feile.

Den siste tiden har jeg hatt lyst til å fortelle andre om arbeidsmiljøet vårt, fordi jeg tror det skal så lite til. I løpet av de 10 årene vi har drevet Kantega har vi lært så mye om hvordan det lønner seg å gi ansvar og frihet til de som gjør jobben, at jeg gjerne vil inspirere andre. I skrivende stund har jeg akkurat holdt foredrag for React, som ville komme og høre om hvordan vi jobber. Dette bedriftsbesøket var andre gangen på kort tid jeg holdt denne typen foredrag. Forrige gang var på Great Place to Work sitt seminar om gode arbeidsplasser. Jeg har også hatt lyst til å skrive, og se her, jammen fikk jeg lov til det også.

Strategien lager vi sammen

Når vi jobber med strategi gjør vi det sammen. Det er vi som jobber her som vet i hvilken retning vi ønsker å gå, som fagpersoner og som avdeling. Det er vi som vet hva vi er gode på, og hva kundene trenger, sånn at vi kan si hvor vi ønsker å være i markedet.

Ledelsen sørger for at det alle avdelingene vil henger sammen og drar i samme retning. Vi skal alle levere nyskapende selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger. Men det er vi ansatte som har sagt at vi også skal være foretrukken leverandør på integrasjonsarkitektur, best på mobile plattformer og så videre. At det er vi selv som setter disse målene gjør at alle blir engasjert i hva som skal til for å nå dem.

Og vi lykkes, også med å få spennende oppdrag for dyktige kunder.

Oppsummert

Friheten til å prøve og feile og det at vi jobber sammen med hvor vi vil. Disse to er grunnlag både for å bli et godt arbeidsmiljø der dyktige medarbeidere vil være lenge, og for gode økonomiske resultater som gjør at vi kan fortsette å jobbe for å bli et enda bedre sted å jobbe.

Vil du høre mer? Jeg forteller gjerne, bare ta kontakt.