Prosess og rådgivning / 5 minutter /

Adskilt og nær

Jeg jobber til daglig fra mitt cellekontor i Namsos. Det betyr at jeg er fysisk isolert fra mine prosjektkolleger, som er lokalisert i Oslo, Bergen og Trondheim. Jeg har likevel et nært og godt samarbeid med de andre på teamet. Det er mulig takket være en rask internettlinje og gode digitale verktøy, samt årelang erfaring med å jobbe på denne måten. Jeg føler meg aldri alene eller isolert, og gleder meg til å gå på jobb hver dag.

Årsaken til at jeg gleder meg til å gå på jobb er at mange av oppgavene løser jeg sammen med kolleger. Og da mener jeg at vi ikke bare deler opp en oppgave som skal løses, men vi gjør ofte store deler av oppgaven sammen. Det kan for eksempel være å skrive kode sammen, parprogrammering, men også annen parjobbing som å skissere en applikasjonsarkitektur eller utarbeide et tilbud til en kunde.

I denne artikkelen vil jeg trekke frem et par viktige premisser for å kunne jobbe effektivt med parjobbing. Jeg vil også beskrive noen fordeler med parjobbing i forhold til når man løser oppgaver alene.

PREMISSER

Verktøy

Som nevnt i innledningen er det viktig med gode digitale verktøy. Det aller viktigste er muligheten å dele skjerm, samtidig som man kan snakke sammen. God lyd er viktig, så det kan være lurt å bruke hodetelefoner. Video av den andre personen er ikke like viktig. Når man deler skjerm er det en fordel å ha noenlunde like skjermstørrelser, slik at teksten blir tydelig.

I tillegg er det en fordel at de som skal jobbe sammen begge er kjent med arbeidsverktøyene. Det være seg programmerings-IDE, dokumentbehandler eller andre verktøy. Men dette er ikke like viktig, dere skal uansett bytte på å skrive og lære av hverandre.

Mellommenneskelig kommunikasjon

God kommunikasjon mellom de som samarbeider er et nøkkelpremiss. Min erfaring er at god kommunikasjon består av: Å lytte, formidle sine tanker på en god måte og tilpasse farten. Jeg skal forklare nærmere hva jeg mener med det.

Kommunikasjonen “flyter godt” når begge føler at de bidrar til arbeidet. Det betyr at du:

  1. Må skjønne hva den andre mener.
  2. Formidle hva du selv mener, på en god måte.

Da har dere mulighet til å bygge på hverandres idéer! Hvis en av disse to elementene mangler vil det gå for fort eller sakte for den ene parten. Og da faller den ene av og bidrar ikke i arbeidet.

Si fra hvis du ikke skjønner hva den andre gjør/sier! Vær tålmodig når den andre stiller spørsmål. Hvis det er din tur til å skrive, forklar hva du prøver å oppnå, ikke bare skriv i vei. Det kan hende den andre har en annen, god idé om hvordan det kan løses!

Håvard i Namsos på norgeskartet

Håvard i Namsos - adskilt, men nær

FORDELER

Ergonomisk god arbeidsstilling

At man sitter godt og har en god arbeidsstilling er selvfølgelig en forutsetning for å jobbe effektivt, uansett om man jobber fysisk adskilt fra hverandre eller ikke. Min erfaring er at det faktisk er enklere å jobbe sammen om en oppgave når man deler skjerm og lyd enn hvis man sitter fysisk sammen! Man sitter komfortabelt, ser på akkurat det samme og hører hverandre godt.

Kompetansedeling og opplæring

Parjobbing gir en god plattform for deling av kompetanse og opplæring av nye medlemmer i teamet.

Siden man snakker sammen hele tiden vil man dele kunnskap utover det som blir skrevet ned. Det kan være fagkunnskap, for eksempel om egenskaper eller teknikker ved programmeringsspråket man bruker. Det kan også være kunnskap om mer effektiv bruk av arbeidsverktøyet, for eksempel snarveier eller funksjoner som letter arbeidet. Deling av mer organisatorisk eller domenemessig kunnskap vil også skje. For eksempel at den ene vet hvem dere skal kontakte for å få svar på et spørsmål. Eller har kunnskap om hvordan bedriften dere jobber for er bygd opp. Alt dette er kompetanse som er nyttig og viktig å dele!

Spesielt effektivt er det å bruke parjobbing for å lære opp nye medlemmer i teamet. Det gir en trygghet til den som er ny. Samtidig som dere deler kunnskap. Og det går begge veier, nye medlemmer i teamet kommer ofte med nye idéer og innfallsvinkler til å løse et problem.

En relatert bieffekt til dette er at dere får et felles eierskap til det dere lager. Det motiverer til å holde det ved like, og det er viktig i videre utvikling!

Kvalitet

Kvaliteten på det dere lager sammen er ofte bedre enn når du jobber alene. Jeg tror det skyldes at det er to par øyne på det dere lager hele tiden, og dermed mulighet til å få eller gi rask tilbakemelding, kontinuerlig. På den måten får dere raskt rettet opp små feil, eller korrigert misforståelser som kan føre arbeidet i feil retning.

Fart og tidsbruk

Når det gjelder programmering opplever jeg ofte at løsningen blir teknisk bedre “på første forsøk” når vi skriver koden sammen. Det har nok samme årsak som det gode kvalitetsnivået. Når vi jobber alene på en oppgave opplever jeg ofte at kode må skrives om i flere sykluser med utvikling/test/installasjon.

Dette er et argument som kan brukes hvis lederen din synes det er unødvendig at dere er to på en oppgave som kan gjøres av én: Det tar ikke lengre tid å jobbe sammen om en oppgave! Faktisk mener jeg at “time-to-market” blir kortere og den totale tidsbruken blir ikke større.

OPPSUMMERING

Det er fullt mulig å jobbe effektivt selv om du sitter fysisk adskilt fra dine kolleger, spesielt hvis dere jobber sammen om en oppgave, altså parjobbing.

Det er viktig med gode digitale verktøy. Men enda viktigere er det at du klarer å kommunisere godt med den andre parten. Dette er kanskje den vanskeligste forutsetningen, som antakelig krever litt trening og tålmodighet.

Fordelene med parjobbing er: Det gir et godt utgangspunkt for kompetansedeling og opplæring, høyere kvalitet og raskere “time-to-market”. Det er altså ingenting å vente på, bare sett i gang!

Om det passer for deg å jobbe på denne måten kommer an på om du liker å jobbe tett sammen med andre, men det handler også om innstilling. Hvis du ikke er vant til å parprogrammere eller utarbeide et dokument sammen, kan det være vanskelig å komme i gang. Mitt råd er å gi det en sjanse, og vær tålmodig!