Hopp til hovedinnhold

3 minutter /

Strategisk rådgiver?

Hvordan kan vi hjelpe kundene til å ta bedre strategiske valg? Det er et spørsmål vi stadig diskuterer både internt, og i dialog med kundene. Kort fortalt, så kan vi gi strategiske og mer langsiktige råd når vi forstår bransjen og kundens overordnede mål.

- I takt med at teknologi får en mer strategisk rolle, opplever vi at kundene ønsker oss stadig nærmere. Det stiller større krav til oss som rådgivere. For å gi gode råd om teknologiske veivalg, og ta gode beslutninger underveis, må vi forstå målet og strategien som ligger bak, forklarer Audhild Kårstad. Hun er leder for Kantegas konsulentvirksomhet i Bergen.

IT og teknologi er ikke lenger bare rene støttefunksjoner, men har blitt strategiske virkemidler som i mange tilfeller utgjør hele fundamentet for selve «produktet» eller som et viktig konkurransefortrinn. Som strategisk rådgiver har vi fokus.

Sammen med kundene tar vi mange veivalg. Både ved oppstart av samarbeidet, og underveis når vi må tilpasse oss ny innsikt og erfaringer.
Audhild Kårstad

Domenekunnskap ofte avgjørende

En god rådgiver lytter og spiller ball med kunden for å finne de beste løsningene. I tillegg opplever vi at kundene vektlegger at vi har domenekunnskap og har «gjort det før». Det oppleves som positivt at vi kan trekke paralleller og erfaringer fra en bransje til en annen.

- Vi har spesifikk kompetanse og erfaring fra en rekke bransjer, og vi investerer tid og ressurser for å sette oss inn i nye og relevante domener. Vi opplever at den brede bransjeerfaringen vår kommer kunden til gode ved at konsulentene kan trekke paralleller på tvers av bransjer. Vi ser blant annet at erfaringene fra finanssektoren, er overførbar til andre bransjer, for eksempel energibransjen, forteller Kårstad.

Det handler med andre ord om å forstå kundens utfordringer og mål, og deretter finne og ta de beste teknologiske valgene.

- Vi jobber med et bredt spekter av kunder og bransjer. Det gir oss en stor fordel med tanke på intern kompetanseoverføring og muligheten til å sette inn rett person til rett tid hos kundene.

Kontaktperson

Audhild Kårstad

Daglig leder, Bergenskontoret

+47 975 80 374

audhild.karstad@kantega.no