Hopp til hovedinnhold

Små og store dråper i havet

Av og til kan det føles som David mot Goliat. Vi gjør noe bra, men det virker som en forsvinnende liten dråpe i havet. Heldigvis kan mange nok dråper faktisk gjøre en forskjell. For det er faktisk sånn som ordtaket sier - at mange bekker små, gjør en stor å.

Denne sida bruker vi til å notere ned ting vi gjør for å bidra til en mer bærekraftig arbeidsplass, et mer bærekraftig samfunn og ei bedre framtid. Og så er den en slags huskeliste for oss selv også. For vi gjør jo mye bra, men det er lett å glemme det i hverdagen.

Innhold:

  1. Arbeidsmiljø
  2. Samfunnsengasjement
  3. Veldedighet
  4. Klima og miljø

🫶 Arbeidsmiljø

Ansatteierskap
Vier stolt av ansatteiermodellen vår, hvor alle ansatte eier like stor del av selskapet, og deler gjerne, og titt og ofte, våre erfaringer med denne modellen og hvilken betydning det har for oss. Vi ønsker oss at flere kan bli inspirert av en slik eiermedvirkningsmodell.

Lønn
Likhetstankegangen er også gjeldende for lønnsmodellen. Det er viktig for oss å vite at vi har et rettferdig lønnssystem og en modell som bygger opp under våre verdier. Modellen deler vi med alle. Du finner den her, på Github.

Arbeidsmiljøundersøkelse
Vi kjører arbeidsmiljøundersøkelse hvert år, og det er ofte kniving mellom kontorene om å få høyest svar-prosent. Vi endte i 2023 på et snitt på 86 %. Godt fornøyd med det.
Resultatene fra undersøkelsene deler vi med hele selskapet, som helhet og ned på avdelingsnivå, og vi bruker dem aktivt som et verktøy for å jobbe med å utvikle Kantega videre.

Personvern
Som et tiltak for å ivareta den enkeltes personvern har vi laget en egen samtykkeløsning. Denne kan vi fylle med hvilke samtykker vi vil, men hovedsakelig brukes den til samtykker rundt deling av bilder og film i ulike medier og på ulike flater. Den enkelte har kontroll på sine egne samtykker, og kan endre eller trekke samtykker etter eget ønske. En slik enkel og mobiltilpasset løsning er et glimrende verktøy i felt og sørger for den enkeltes trygghet for at man unngår uønsket publisitet. Og så kan de som ønsker det få ditto mer.

Inkluderende arbeidsliv
Da Kantega var IA-bedrift, hadde vi ensamarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter i Trøndelag og NTNU om praksisplass for studenter ved NTNU som har redusert funksjonsevne.

I dag gjelder IA-avtalen for alle bedrifter. Vi er fortsatt åpne for samarbeid om å tilrettelegge for praksis for personer som trenger litt ekstra starthjelp. Vi er tydelige på at vedkommende må ha noe kompetanse som er relevant, og dele vårt verdigrunnlag. For vi har som utgangspunkt at dette skal føre til et langsiktig forhold.

🌍 Samfunnsengasjement

IKT lærlingbedrift
Det er et stort behov for praksisplasser for elever innen denne utdanningsretningen.

Siden 2016 har Kantega vært godkjent som lærlingbedrift for IKT-servicefag, og vi har hatt elever i praksis så å si kontinuerlig siden da. Det å ha lærlinger og elever sammen med oss har gitt oss nyttige erfaringer og mange gode opplevelser. Det er en fin måte å introdusere elever til arbeidslivet på.

Ansvarlig KI (AI)
Vi som har kunstig intelligens som vårt fagfelt i Kantega, har de siste årene jobbet mye med temaet ansvarlig KI. Vi ønsker at oppdragene og prosjektene vi jobber i skal utføres på en etisk gjennomtenkt måte. At vi kan veilede kundene våre til å ta gode valg og være en trygg og stødig havn i ukjent, og til tider skummelt, farvann.

Vi ønsker å være bevisste, ta etiske valg og ha lange tankerekker - sånn at våre løsninger ikke bidrar til de potensielt skadelige virkningene og senskadene som KI-løsninger kan ha på individ- og samfunnsnivå.

Om ansvar, åpenhet og transparens 🔗 Ansvarlig KI er hele organisasjonen sitt ansvar

Og her har Data engineer Espen Kristensen lest seg gjennom det ferskeste av KI-litteratur, og gjort en oppsummering. 🔗 Exploring the Responsible AI Landscape: Books for Every Level of Curiosity and Expertise

Etikk – en del av salgsprosessen
En viktig del av vår salgsprosess vår er Go/No-Go møtene vi har hver mandag. I disse møtene beslutter ledelsen hvilke potensielle kunde og prosjekter vi skal gå videre med og hvilke vi ikke skal jobbe med. Bærekraft er et eget utvalgskriterium. En etisk vurdering av bransje/kunde er en del av beslutningsgrunnlaget. Dette betyr at vi sier nei til en del bransjer og kunder som vi ikke ønsker å jobbe med.

Universitets-samarbeid: Gjesteforelesere, sensorer, master- og bachelor-veiledning
Vi samarbeider tett med universitetene i byene vi har kontorer. Flere av oss har regelmessige gjesteforelesninger i enkelte fag for å bringe inn reell praksis fra næringslivet.

Vi bruker også tid som sensorer, som veiledere for bachelor- og masterstudenter, og ja, som forskningsobjekter!

Dette er vinn-vinn for oss. Ja, det kan være tidkrevende og ubetalt. Men samtidig lærer vi masse av studentene tilbake, og knytter gode relasjoner.

Engasjere barn og unge
Vi sponser, deltar og fasiliteter ulike arrangementer og initiativer for barn og unge. For å vekke teknisk interesse, få dem til å velge realfag, og også en del spesielt rettet mot jenter.

STEM-partner
Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering
jobber for økt rekruttering til STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)-utdanningene i Norge med mål om å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn. Vi bidrar med tre tilgjengelige rollemodeller.

Verv
Å være samfunnsengasjert og bidra til utvikling av samfunnet gjennom å ha verv i organisasjoner vi tror på, er en del av kulturen vår. Her er noen av organisasjonene vi ansatte har verv i: 

💝 Veldedighet

Julegaven
Det er lenge siden vi sluttet med vinglass og pledd i julegave til oss selv. I stedet gir vi 1000 kr for hver ansatt til Redd Barna eller et annet godt formål.

Vi støtter i tillegg hjelpeorganisasjoner ved katastrofer. Vi støttet Flyktningehjelpen i 2022, som var raskt på plass i Ukraina. Da flommen i Pakistan i 2022 satte 1/3 av landet under vann, ga vi penger til Redd Barna.

Minehund
Høsten 2023 inngikk vi en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp. Vi har rett og slett ansatt en av deres minehunder (de neste 3 årene til kr 100 000 pr år). Valpen vår, som er av den godt egnede minehundrasen Malinois, ble født 12. oktober. Vi har døpt henne Tega, og vi skal få følge vår nye kollega gjennom opplæringen og ut i arbeidslivet. Vi er kjempestolte over å få være med på dette, for se bare hva hunden vår bidrar til:

  • Minerydding frigir jordbruksarealer og sørger for tilgang til sikre vannforsyninger og markeder som igjen bekjemper sult og fattigdom
  • Minerydding gjør skoleveier trygge – og sikrer dermed utdanning
  • Minerydding utjevner ulikhet – det er de fattigste som rammes hardest i krig og konflikt
  • Minerydding bidrar til lokal sysselsetting – det sikrer inntekt og bekjemper fattigdom
  • Minerydding gir økt likestilling – det er nemlig mange kvinnelige mineryddere

💚 Klima og miljø

Redusere matsvinn
Mange av oss bruker hjemmekontor eller sitter ute hos kunder flere dager i uken. Dette gjorde det vanskelig å beregne riktig mengde mat hver dag, som igjen førte til økt matsvinn.

Vi utviklet derfor en intern applikasjon - “Lunsjplan”. Her kan alle ansatte melde inn hvilke dager de regner med å spise lunsj på kontoret. På denne måten kan kantineansvarlig bestille og lage riktig mengde mat. Lunsjplan er tilgjengelig som en applikasjon på intranett og tilgjengelig via chatløsningen vi bruker. Den sørger også for å minne alle på hver uke om å registrere når de planlegger å spise lunsj. Og registrere eventuelle gjester.

Selv om “lunsjplan” har redusert matsvinnet, vil det ofte være noe mat til overs hver dag, dette blir brukt som restemat dagen etter. På fredager setter derfor kantineansvarlig til overs-mat frem slik at ansatte kan ta den med hjem. (Her kan du lese et lite eventyr om hva Berit i Trondheim gjør).

Legge til rette for reiser uten bil til jobb
Alle våre kontorer er sentralt plassert. Det er ikke tilfeldig! Det gir god tilgang på kollektivtransport. Noen er så heldige å ha gangavstand. Vi tilrettelegger for sykling gjennom trygg sykkelparkering og dusj/garderobe. 

På våren har vi til og med “sykkelspa”: Du setter igjen sykkelen på jobb. Sykkelverkstedet kommer og vasker, smører, skifter dekk og slitte deler. Og voilà! Du kan sykle hjem på en tipp-topp sykkel.

Forlenge levetid på utstyr
Om vi ikke kan resirkulere alt utstyr selv, kan vi i det minste sørge for at utstyr vi anskaffer oss varer lengst mulig. Som f.eks betyr å kjøpe fra produsenter vi mener gir god kvalitet. 

Vi driver også en form for resirkulering, gjennom utlodning. Teknisk utstyr, som har gått ut på dato hos oss, kan komme godt til nytte på et barnerom f.eks. Disse høytidelige trekningene er det Drift som arrangerer, og det er som regel stor rift om godsakene.

Vi lodder også ut møbler som kanskje hadde havna på fyllinga ellers - vi har eksempler med møbler som har inngått i både hjemmekontor og finstue.

Miljø/klima-relaterte pro bono-oppdrag
Vi heier på bærekraftige og samfunnsnyttige idéer. De kan komme fra organisasjoner med slunken pengesekk. For slike ideer kan vi strekke oss litt lenger og gi vår støtte gjennom rådgivning og realisering.

Noen slike oppdrag:

Vil du vite mer om hva Kantega gjør på området bærekraft, så har vi mer om det her.