Hopp til hovedinnhold

Kristin tildelt DOGA-merket - igjen

Det er ikke med rent lite stolthet at vi i dag kan rope ut at vår egen Kristin Brudeseth har blitt tildelt DOGA-merket for design og arkitektur – og det for andre år på rad!

Hva er DOGA og DOGA-merket?

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi

Altså en utmerkelse som henger høyt, og det er ikke en liten jobb juryen har med å vurdere alle prosjekt-kandidatene som skal oppfylle kriteriene på en best mulig måte.
Det er en egen kategori - altså et DOGA-merke - for studenter og nyetablerte, og der har Kristin forsynt seg godt de siste årene.

Kristin sine prosjekter

I fjor fikk master-prosjektet hennes fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo pris for “Veien til bedre skole går gjennom maten”, som understreker hvor viktig mat og skolemat er for læringsmiljø og læring - og det å skape reflekterte brukere og miljøbevisste samfunnsborgere.

Prisen skal løfte frem verdien av unge, visjonære tanker når vi skaper løsninger for fremtiden
DOGA

I år får hun og medstudent Tine Mee Johnsen merket for Lydstyrke. En løsning som skal bidra til en bedre hverdag for hørselshemmede elever, slik at alle får et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Læringsmiljø og læring er altså en rød tråd gjennom Kristin sine arbeider.

Nøkkelfunn: «Jeg ble ganske sliten av å si: hæ, hæ, hva er det som foregår?» Hørselshemmet elev, 13 år.

Foto: Tina Mee Johnsen, Kristin Brudeseth

Nøkkelfunn: «Jeg ble ganske sliten av å si: hæ, hæ, hva er det som foregår?» Hørselshemmet elev, 13 år.

Foto: Tina Mee Johnsen, Kristin Brudeseth


Her kan du lese mye mer om Lydstyrke og hvorfor det ble tildelt DOGA-merket.