Hopp til hovedinnhold

2 minutter /

Hvordan vekke interesse for teknologi blant unge?

Barn er fremtiden for samfunnet vårt, og vi har et ansvar for å sikre at de blir ansvarlige voksne med en god forståelse av sin verden. For at våre fremtidige voksne skal lykkes og trives i en verden fylt med teknologi, er det viktig at vi som IT-selskap investerer i prosjekter som fremmer kunnskap og interesse for programmering, teknologi, ingeniørfag og matematikk.

Fellesbilde av deltakere under Tenk Tech Camp i Trondheim. Fotograf: Marion Aaserud Dahlen.

Bilde fra Tenk Tech Camp i Trondheim. Fotograf: Marion Aaserud Dahlen.

Det starter med nysgjerrighet

Det er stor mangel på kompetanse og arbeidskraft innen IT. Slik vil det fortsatt være hvis vi ikke bygger interesse for tekniske fag tidlig. Å lære barn og unge om ny teknologi, og samtidig bygge broer til karrierer som involverer tekniske felt, er faktisk noe av det viktigste vi kan gjøre.

Samfunnsutfordringene knyttet til digital transformasjon og digitalisering står i kø – og det blir ikke færre i årene som kommer. Derfor må vi skape nysgjerrighet hos barn og unge tidlig. Kodeskoler og hackatons er en kjempefin måte å introdusere unge for teknologi, gjort i trygge og inspirerende omgivelser.

I Kantega har vi bestemt oss for å sponse initiativer som TENK Tech Camp nasjonalt, Pink Cowboys i Trondheim og Os kodeklubb og Nerdschool i Bergen. Dette er gode arenaer hvor folk kan utforske og leke med ulike teknologifelt som dataprogrammering, maskinlæring, robotikk og elektroteknikk. Og underveis lærer de noen verdifulle ferdigheter som vil hjelpe dem i arbeidslivet. Kanskje vil det utvikle en interesse for et bestemt felt som de kan forfølge videre i voksen alder?

Hvorfor bør IT-bransjen sponse arrangementer for barn og unge?

Det er kjempeviktig at vi vekker nysgjerrighet og lærer barn noen teknologiske ferdigheter – utover det å bli eksperter i spill eller å navigere en device. Uten teknologiske ferdigheter blir det vanskelig for mange å finne en jobb, eller til og med finne sin plass i samfunnet. Disse ferdighetene vil hjelpe dem å bli mer kreative og nysgjerrige på verden rundt seg.
Så vet vi at teknologi er i stadig endring, og derfor har vi som voksne et ekstra ansvar for å gi barn kunnskapen de trenger på en ansvarlig, pedagogisk og etisk måte. Og vi som IT-bransje har et særskilt samfunnsansvar.