Hopp til hovedinnhold

Bilhold satt i veldig godt system

Klarer du deg uten bil? Kunne du klart deg uten bil størsteparten av tiden? Det siste er det stadig flere som tenker. Både av miljøhensyn og for lommeboka sin del er det smart å dele på bilholdet. Men det trengs et virkelig godt system for å holde styr på det.

Godt fornøyd daglig leder
Tori Langaas foran litt av den elektriske bilparken til Bildeleringe

Hver bil erstatter mellom fem og ti privatbiler

Bildeleringen i Bergen har tilbudt en løsning for delt bilhold i over tyve år. Idéen bak er at når mange personer går sammen om å eie eller leie biler blir det enklere å ty til kollektivtransport når det er mulig, og heller reservere en bil når man trenger det. Forskning viser at hver av disse bilene erstatter mellom fem og ti privatbiler. Det er bra for miljøet, det forenkler trafikkbildet og det bedrer tilgangen på parkeringsplasser.

Men Bildeleringen ønsket å utnytte eksisterende bilpark enda bedre, og de ville ha et system som de eide selv, hvor de brukte mindre tid på oppfølging og administrasjon av avtaler. De er fem ansatte som betjener over 2000 medlemmer og holder styr på over 200 biler. Da kom Kantega på banen.

Mål: å komme i produksjon så fort som mulig

- I prosjektet har vi jobbet svært tett sammen med Bildeleringen, sier utvikler Ove Gram Nipen hos Kantega. Vårt team har bestått av tre utviklere, en testleder og to designere, og det overordnede målet har vært å komme i produksjon med nytt system så fort som overhodet mulig. For å få til det har vi vært nødt til å være veldig nøye med hva vi prioriterer å ta med i den første versjonen.

Trygt å starte med kun to biler

- For å få hyppige og gode tilbakemeldinger har vi lagt ut nye versjoner for utprøving flere ganger i uken. Prosjektet startet i april 2018, og da vi var kommet et stykke ut på høsten hadde vi nok funksjonalitet på plass til at en liten gruppe med pilotbrukere kunne ta systemet i bruk på ordentlig. Bildeleringen satte av to biler og gav ti av medlemmene pålogging til det nye systemet, og begynte å ta systemet i bruk - lenge før det var ferdig. Det var svært nyttig å danne seg erfaringer med det nye systemet så tidlig, slik at vi kunne rette opp feil og mangler før resten av medlemmene skulle ta det i bruk. Å rette opp feil tidlig er alltid svært lønnsomt, både tidsmessig og økonomisk. Her var det viktig med tett samspill mellom Kantega-teamet, Bildeleringen og pilotbrukerne.

Ilddåp for Dele

19. mars ble det nye systemet, som hadde fått navnet “Dele”, satt i produksjon og det gamle ble skrudd av. Det ble en umiddelbar suksess. Allerede før lunsj samme dag var det nye systemet oppe, og reservasjonene haglet inn. Medlemmene hadde nemlig ventet på å få lov til å reservere biler til påskeferien, og det kunne de først gjøre når det nye systemet var tilgjengelig. Det ble litt av en ilddåp for Dele, men det gikk heldigvis fint.

Nå har Dele vært i full drift i noen måneder, og vi jobber med videreutvikling. Vi jobber fortsatt etter samme metode, med ukentlige møter hvor vi prioriterer brukerhistoriene opp mot hverandre og leverer nye funksjoner ut i produksjon omtrent daglig, sier Ove.

Trygg på at vi tok riktig valg

- Vi har nå tre måneders erfaring med systemet og både administrasjonen og medlemmene er fornøyde, sier daglig leder av Bildeleringen, Tori Langaas. Det kom jo ikke som noen stor overraskelse siden vi har vært sterkt involvert gjennom hele utviklingsfasen.

Vi føler oss trygge på at vi tok det riktige valget da vi besluttet å utvikle et eget system tilpasset medlemmene og administrasjonens behov. På sikt mener vi at det vil bidra til å effektivisere driften, både ved at vi får utnyttet bilparken bedre og at vi får redusert administrasjonskostnadene. Vi er en liten bedrift uten ekstra kapital, så det var viktig for oss at dette prosjektet ble gjennomført i tide innenfor budsjett. Vi vet jo at det ikke alltid er tilfelle når det gjelder utviklingsprosjekter, men det tette samarbeidet bidro til at vi følte oss trygge på at dette ville gå. Vi har lang erfaring med bildeling og visste i utgangspunktet hvilken funksjonalitet vi var ute etter, men det var veldig positivt å oppleve at utviklerne i Kantega engasjerte seg og kom med innspill til løsninger vi ikke selv hadde tenkt på. Nå ser vi fremover og håper at mange flere bergensere ser fordelen med bildeling og blir medlemmer. Vi har tilbudet som gjør det enda enklere å dele bil, avslutter Langaas.


Her kan du lese mer om, og hvis du bor i Bergen, teste ut bildeleringen.no

Kontaktperson

Tormod Skåle

Salgsdirektør

+47 400 05 471

tormod.skale@kantega.no