-986-Fredvang-Lofoten-Broytebil

Statens vegvesen

Drift av veg – mye mer enn snø og salt!

Norge er et langstrakt land med mye vær. Og du tenker kanskje ikke over at vegdrift er mye mer enn brøyting av snø og salting etter behov. Hull i asfalten skal fikses, vegkanter klippes, arbeids- og hviletider overholdes og friksjon skal måles. For å nevne noe. Og alt dette skal håndteres gjennom anbud og kontrakter.

Utfordringen

Statens vegvesen må kontrollere at alt går for seg så riktig som mulig. Målet er best mulig veg for pengene, og at vegen er fremkommelig og trygg. I 2019 var Statens vegvesen (SVV) ansvarlig for drift av over 50 000 km veg. Dette ble løst gjennom mer enn 100 driftskontrakter av ulik størrelse og omfang. Driften blir utført av entreprenører som konkurrerer om anbud. Oppfølging av 5-års-kontraktene krever gode verktøy og systemer, og at det ligger et forbedringspotensiale i systemstøtten var tydelig.

Hvordan jobbet vi

Statens vegvesen ønsket hjelp til å samle inn brukerbehov, analyse av dagens verktøy, og utvikle konsepter for fremtidig kontraktsoppfølging. Vi satte sammen et team med ulik kompetanse som til sammen dekket behovet for å kunne utvikle og beskrive ulike konsepter, eller vegvalg for systemstøtten. Prosjektleder Johan Wåhlin fra SVV var en selvsagt del av teamet. For å styrke oss på kontrakts-dypdykk og regnestykker på hva som kan lønne seg over en tiårsperiode, hadde vi med oss Glenn Steenberg fra Dovre Group.

Slik jobbet vi

Innsikt i kontraktsoppfølgingen fikk vi gjennom intervjuer og arbeidsmøter med mer enn 70 ansatte i Statens vegvesen og hos entreprenørene. Statens vegvesen jobber litt ulikt i rundt om i landet. Derfor var det viktig å hente innsikt fra alle områder både geografisk og faglig. Noen steder besøkte vi fysisk, og andre ble intervjuet via video. Slik sikret vi innsikt i hvordan de jobber på veien og med dagens løsninger, fikk testet ut ideer, og fant ut av hva som finnes av løsninger i bransjen.

Magnus ved en vegvesenbil
Magnus Haugsand på veg ut på vegen

Fra Tromsø til Arendal

Snart begynte vi å skjønne hvor skoen trykker. Teamet utarbeidet hypoteser omkring behovet for systemstøtte. På bakgrunn av hypotesene utviklet vi skisser som viser hvordan et nytt system kan utformes, som vi testet ved å diskutere dem med dagens brukere. Ved hjelp av effektmål for en fremtidig løsning kunne vi utforme overordnede konsepter, eller retningsvalg, for nytt system. Vil det lønne seg å fortsette å videreutvikle dagens løsning? Bør et nytt system utvikles med skreddersøm, eller finnes det hyllevare som kan videreutvikles?

Løsningen

Leveransen var denne gangen en rapport og en oppsummering i form av en presentasjon: beslutningsgrunnlag for videre vegvalg. Rapporten inneholder oppsummering av risiko, nytteverdi og livsløpskostnader for de ulike konseptene. I tillegg til skjermbildeskisser og en prototype som viser hvordan Statens vegvesen kan kontrollere mer effektivt, få et bedre samarbeidsklima, og gjennomgående følge opp kontraktene på en bedre måte.

Resultatet

Rapporten og presentasjonen oppsummerte hvordan ulike vegvalg ville kunne slå ut, så valget ble lett for beslutningstakerne. I stedet for en lang beslutningsprosess kunne de bestemme seg med en gang. Rapporten viser at med et effektivt og brukervennlig system, utarbeidet med tanke på brukernes behov, er det sannsynlig å oppnå flere av hovedmålene.

Noen av hovedmålene for en slik modernisering er: 

Rapport forside