Når valget må gjøres elektronisk

Har du, i likhet med mange andre, behov for å avholde valg nå i disse tider hvor å oppsøke et valglokale ikke er en mulighet? Da kan Kantega Secure Election være en glimrende løsning for dere.

Avgi stemme med mobilen når du bruker Kantegas valgmodul
Valglokalet på mobilen
gjør det enklere å avgi stemmen din

Rundt 20 norske banker og stiftelser holder allerede flere årlige valg med Kantega Secure Election, og har gjort det i mange år. Brukerne slipper nitidige og manuelle opptellingsrutiner og resultatet er klart med en gang. 

Løsningen er et valglokale som er åpent døgnet rundt og enkelt tilgjengelig. Det betyr at alle har tilgang og at du ikke risikerer den lave valgdeltakelsen og skjeve resultatet som kan bli resultatet av at kun de mest engasjerte møter opp.

Slik fungerer valgmodulen per i dag

  • Åpent 24 timer i døgnet

  • Identifikasjon med BankID

  • Valgmodulen sjekker at personen har stemmerett  

  • Kun registrerte velgere kan stemme, og bare én gang i samme valg

  • Det er enkelt å opprette valgkretser

  • Stemmer blir telt opp og registrert på riktig valgkrets

  • De som skal stemme kan gjøre dette fra pc eller mobil  


Er valgmodulen noe for deg?

Om du lurer på om valgmodulen kan være noe for deg, ta kontakt med Tormod Skåle (400 05 471), eller vi tar kontakt med deg. Da legger du bare igjen e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg så raskt som mulig. I skjemaet kan du også velge å svare på noen andre spørsmål om valg, men det er helt frivillig.

Du kan også lese produktarket.