Kantegas UX-prinsipper

I Kantega jobber vi med kontinuerlig brukerfokus.

Systemutvikling og arkitektur

For å sikre kontinuerlig brukerfokus i prosjektet, etablerer vi prinsipper som eies av hele teamet. På denne måten blir det naturlig for alle å engasjere seg - og ikke minst vite hvordan man kan bidra. Prinsippene bør justeres for hvert prosjekt.

Her er vårt anbefalte utgangspunkt:

#1 Erkjenn at du ikke vet alt

#2 Involver sluttbrukeren 

#3 Start med minste del som gir størst verdi

#4 Skap rom for det uventede

#5 Test ofte: Rett kurs?

#6 Feil tidlig!

#7 Juster underveis