Samfunnsansvar

Vårt hovedbidrag er å utnytte kunnskapen vi har om mennesker og IT-løsninger, slik at oppgaver som er viktig for samfunnet blir løst på best mulig måte. Vi sørger for at mange mennesker har en jobb. I tillegg er vi mentorer, holder foredrag og bidrar på de områdene der vi ser at det vi er sterke på kan gi nytte i samfunnet.

For et bedre arbeidsmiljø

Respekt, selvbestemmelse, selvorganisering og direkte ansvar er viktige stikkord når vi jobber med forbedring av arbeidsmiljøet. Vi deler gjerne vår erfaring med andre som er interessert i organisasjonsutvikling og å skape gode arbeidsplasser. Våre foredrag om ansatteierskap, og om hvor bra det er for å skape gode og lønnsomme bedrifter er populære.

For ansatteierskap 

Vi jobber overfor politisk nivå med å gjøre det enklere å lage ansatteide bedrifter. I tillegg deler vi kunnskap og dokumenter vi laget i oppstarten med andre bedrifter som vurderer ansatteierskap. Vi holder også foredrag om ansatteierskap og om hvor bra det er for å skape gode og lønnsomme bedrifter. 

Delingskultur

 • Deling av fri programvare

 • Deling av faglig kunnskap både om IT, prosess og organisasjonsutvikling

For et inkluderende arbeidsliv

Se Kristin og Marit snakke om Kantega og IA.

Kantega er IA-bedrift, og har siden 2011 jobbet bevisst med IA-avtalens delmål 2. Vi har laget en Samarbeidsavtale mellom NAV Arbeidslivssenter i Trøndelag, NTNU og Kantega om praksisplass i Kantega for studenter ved NTNU som har redusert funksjonsevne. Vi holder foredrag om samarbeidsavtalen for å inspirere flere bedrifter til å gjøre det samme. Ta kontakt med Kristin Wulff (kristin.wulff@kantega.no) eller NAV Arbeidslivssenter. Vi er stolte over at samarbeidsavtalen har spredd seg til resten av landet, og har også blitt et prosjekt som flere bedrifter i Trondheim deltar i. 

IKT-lærebedrift

I 2016 ble Kantega godkjent lærebedrift for IKT-servicefag. Før dette har vi i mange år tatt inn elever fra videregående skole på praksisplass. Trøndelag fylkeskommune har stort behov for praksisplasser til sine elever innen IKT-servicefag, og det å kunne bidra her har vært både interessant og gitt oss gode erfaringer, som igjen førte til at vi ønsket å bli godkjent som lærebedrift. Kantega har pr. i dag lærling på vårt kontor i Trondheim, som skal være hos oss i 2 år før han skal opp til fagprøve.

Visjoner og deling

Hva skal vi leve av etter oljen? Vi mener det er viktig og riktig å bidra. Det er naturlig for oss å dele programvare og faglig kunnskap. Vi ser at det kan være til inspirasjon for dagens og morgendagens teknologer. Du treffer oss på mange ulike arenaer og utdanningsnivå. 

 • Mentor for NTNU-studenter og Thora Storm entreprenørlinjen

 • Gjesteforelesninger på NTNU

Veldedighet

 • Redd Barna får julegaven vår hvert år

 • Ved katastrofer støtter vi hjelpeorganisasjoner

Styreverv

 • SINTEF IKT-råd

 • Regionalt forskningsfond

 • Næringsforeningen Trondheim (NIT), faggruppestyret for fagråd IKT og fagråd ressurs

 • Lean Forum Midt-Norge - arbeid for mer effektiv lokal produksjon

 • Excited - Senter for fremragende utdanning, NTNU

Miljø

Det vi kan bidra med i våre leveranser er å lage løsninger med så god ytelse som mulig slik at løsningen bruker minst mulig strøm, og å lage løsninger som fjerner, eller i hvert fall reduserer betraktelig, behovet for bruk av papir. Vi er spesielt stolt av løsningen vi har lagd for Flytoget, som gjør at det spares store mengder papir årlig.

Vi leter etter forbedringer både i måten vi jobber på og i løsningene vi lager, hele tiden.

 • Vi har gjennomgått kravene til Miljøfyrtårnsertifisering, og har konkludert med at vi gjør alle aktivitetene som reelt påvirker miljøet. 

 • Vi har lokaler som ligger i sentrum sånn at det skal være lett å sykle, gå eller bruke tog og buss til jobb. Vi har ikke parkeringsplasser for ansatte.

 • Vi har utstrakt bruk av videokonferanse­utstyr, både internt og med kundene våre. Vi har god erfaring med bruk av slikt utstyr, og oppfordrer til å bruke dette istedet for å reise. 

 • Vi har gjennomført miljøopplæring av alle ansatte.

 • Der det er mulig har vi interne returstasjoner for avfall, og tydelig rutine for innsamling av utrangert avfall.

 • Vi handler fra noenlunde miljøvennlige leverandører som f.eks. Lenovo og Apple, og spør dem etter miljøpåvirkning.

 • Vi sørger for forsvarlig håndtering av elektronisk avfall. 

 • Vi virtualiserer de fleste servere, og sparer på den måten energi.