Hopp til hovedinnhold

Kunde / Arbeidstilsynet

Interne systemer for Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal legge premisser for- og følge opp at norske virksomheter holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Arbeidstilsynets virksomhet driver forskning, vurdering, forebygging og tilsyn for å hindre at arbeidstakere i Norge kan bli syke, skadet eller utnyttet på jobb eller som følge av forhold på jobben.

Våre leveranser

Kantega har i mange år samarbeidet med Arbeidstilsynet på interne utviklingsprosjekter, testing og kvalitetssikring.