norskpensjon3

Norsk Pensjon

Sikker integrasjon gir full pensjonsoversikt

Vellykket systemintegrasjon er livsgrunnlaget for Norsk Pensjon. Etter at samarbeidet med Kantega har gitt alle nordmenn feilfri pensjonsoversikt i flere år, utvides samarbeidet med avkastningsberegning for alle norske pensjonsselskap.

Utfordringen

Da obligatorisk tjenestepensjon ble innført så norske pensjonsselskap behovet for å gi nordmenn en felles oversikt over hvilke rettigheter de har oppspart for alderdommen. Løsningen ble opprettelsen av selskapet Norsk Pensjon, som fikk jobben med å lage en nettportal med innsamling og presentasjon av pensjonsinformasjon fra over 30 ulike aktører.

Løsningen

Integrasjonsprosjektet med Kantega har blitt så vellykket at Norsk Pensjon nå også leverer pensjonsberegningene til NAVs sider. Løsningen har integrert fire ulike typer sikker innlogging, og henter forretningskritisk, personrettet informasjon fra aktørenes kjernesystemer ved bruk av Web Services. Kantega utvikler og vedlikeholder løsningen.

Vi er helt prisgitt at Kantega gjør en god jobb, og vi er veldig fornøyd  Daglig leder Dag Vidar Bautz i Norsk Pensjon

- Vi har ikke hatt et eneste sikkerhetsproblem i den tiden løsningen har vært tilgjengelig, og den blir stadig mer populær. Siste året hadde vi over nær 4 millioner forespørsler, sier daglig leder Dag Vidar Bautz, og forteller at det med en tjeneste som behandler så kritisk personinformasjon ville det vært helt uholdbart med sikkerhetsbrudd. 

- At vi kan levere en sikker og god nettjeneste er helt sentralt for hele vår virksomhet. Vi er helt prisgitt at Kantega gjør en god jobb, og vi er veldig fornøyd, sier Bautz. 

Resultatet

Det vellykkede prosjektet har ført til at Norsk Pensjon har fått enda en utfordring fra sine eiere: Å lage en kalkyle over historisk avkastning i de ulike innskuddspensjonsporteføljene. Det vil gi pensjonskundene et bedre grunnlag for å vurdere hvor pensjonssparingene skal plasseres med en månedlig avkastningskalkyle som kan vise hvilken verdistigning de ulike sparingene tilbyr.

Bautz bekrefter at Norsk Pensjon ikke hadde fått det nye oppdraget hvis de ikke hadde opparbeidet tillit hos sine eiere de siste årene, og at Kantega har vært sentrale i så måte.

- Løsningene er gode, dialogen er tett, kompetansen høy og de leverer alltid på tid og innenfor budsjett, sier Bautz. Det var helt naturlig for Norsk Pensjon å velge Kantega også til våre nye prosjekter og samtidig videreføre avtalen om drift og vedlikehold av løsningene.

- Denne utfordringen er litt annerledes. Mens pensjonsoppslaget ikke innebærer datalagring, så skal vi denne gangen også kjøre en kalkyle og tilby resultatet som informasjonskilde til andre aktører, sier Bautz, og nevner at blant annet Finansportalen vil kunne benytte dataene som en ny informasjonstjeneste til sine brukere. 

norskpensjon24