Når sekundene teller

For politiet er det helt avgjørende å kunne reagere kjapt når situasjonen krever det. Da er de avhengige av relevant og viktig informasjon der de er. Appen “Mitt oppdrag” sender informasjon fra interne systemer ut på nettbrett i politibilen.

Mitt oppdrag

Dette sier Anders Båtstrand fra Kantega, som har deltatt i utviklingen av politi-appen hos Politiets IKT-tjenester. Dermed får patruljer og operasjonssentral raskt oversikt over innholdet i oppdraget, hvor de skal og hvilke politiressurser som finnes i nærheten. 

Lite prosjekt ga stor verdi

Prosjektet var en del av en større omleggingsprosess i politiet, som blant annet skulle måle responstiden. Kreative sjeler utviklet da appen “Mitt oppdrag” som et spin off-produkt. Målet med appen var i utgangspunktet å samle inn målepunkter til responstidmåling, men man så muligheten til å tilby ekstra informasjon til politibilene. Den økte informasjonen førte i sin tur til bedre responstid. Altså en klassisk vinn-vinn-situasjon og å slå to fluer i en smekk. Ikke verst! 

Den gir kjempeverdi og er den beste IT-løsningen i politiets historieFrede Wiberg Hermansen, Politidirektoratet

Effektiv bruk av sanntidsinformasjon

Forbedringene handler blant annet om at kartløsningen er bedre og dette gjør at patruljen kommer raskere til riktig åsted. Sanntidsdata viser til en hver tid også hvilke andre politiressurser som er i nærheten av din bil. Dette gjør det lettere og kjappere å involvere egnede ressurser. 

- Alt handlet om å bruke tilgjengelige data på nye måter, sier Anders Båtstrand. For eksempel å lage tjenester som sammenstiller sanntidsinformasjon fra ulike kilder, som når vi plottet politiressurser på kartet. Dette er grunnsteinen i det som kalles Big data: Store mengder data som gjøres tilgjengelig sånn at systemene kan hente og sammenstille informasjon for å tilby nye tjenester.

Ta kontakt med oss hvis du er nysgjerrig på om vi kan hjelpe deg med noe.