kupa-banner

Noen AS

Verktøy som bedrer demensomsorgen

Ny helseteknologi handler ikke bare om sensorer og mer intelligent infrastruktur. Det handler også om møter mellom mennesker. KuPA-verktøyet skal sikre riktig kompetanse i møte med personer med demens.

Utfordringen

Per i dag er over 72.000 personer rammet av demens i Norge, hvert år får 10.000 nye sykdommen. 250.000 pårørende er indirekte rammet. Tallene øker stadig, og vi er for få hender som kan tilby omsorg til denne økende gruppen. KuPA-prosjekter og verktøyet vi lager er et bidrag i denne utfordringen.

Hvordan jobbet vi

Prosjektet har vært et samarbeid mellom mange deltakere. Kantega, Noen AS, Sintef, HiNT, Uno IT, samt National Institute for Health Research i England har deltatt, og Kantega har bidratt med rådgivere, utviklingsressurser og designere i prosjektet.

Løsningen

Verktøyet bygger opp en kunnskapsbase gjennom innsamling av informasjon om personen. Det vil si erfaringer og observasjoner i samspillet mellom personen med demens og omsorgspersoner i omgivelsene. KuPA benytter så informasjonen til å gi anbefalinger til hva veileder kan gjøre sammen med personen. Dette bygger på såkalt anbefalingsteknologi, utviklet av Sintef i prosjektet. Anbefalingene som verktøyet gir har som mål å øke brukerens livskvalitet gjennom fokus på aktiviteter som er spesielt viktig for han eller henne.

Resultatet

Dette er en løsning som skal kunne brukes av mennesker som ikke nødvendigvis er autorisert helsepersonell, som for eksempel frivillige omsorgspersoner som kanskje samhandler med personer med demens et par ganger i uka. Vi håper og tror at mange andre pasientgrupper og pårørende kan ha nytte av lignende løsninger.

Les mer om FoU-prosjektet på gemini.no og på forskningsradet.noSe også nettsidene til Noen AS.