Evaluering av Kantegadagen 2015

I Kantega jobber vi alltid etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. For å kunne lage en enda bedre Kantegadag til neste år, ønsker vi derfor gjerne at du gir oss tilbakemelding om hvordan du opplevde dagen.

markerer påkrevd felt.

Hvilket utbytte hadde du av faglig del 1 av programmet?

Hva synes du om lunsjen?

Hvilket utbytte hadde du av faglig del 2 av programmet?

Hvilket utbytte hadde du av workshopen du deltok på?

Hva synes du om middagen?

Åpne spørsmål