Jeff Gothelf og Josh Seiden holdt workshop i regi av Kantega både i Oslo og Trondheim

Jeff & Josh have left the building

Hvor mange autonome team har du satt opp? Vet du hvordan du skal gå fram for å bygge og teste en hypotese?  Har du fått med deg de andre i ledelsen? Eller teamet ditt? 

I høst hadde vi gleden av å tilbringe fire dager med Jeff Gothelf og Josh Seiden, forfatterne av «Lean UX» og «Sense and Respond». Det ble kjørt workshops med temaene «Hypotesedrevet utvikling» og «Business agility as a strategy». En stor takk til kunder og samarbeidspartnere for interessante diskusjoner og godt gruppearbeid.  

Kontinuerlig og rask endring  

Det grunnleggende temaet for workshopene var hvordan vi skal forholde oss til en verden i kontinuerlig endring, og der kunde og brukere sitter med makten. Jeff og Josh ga oss nyttige prinsipper, metoder og verktøy vi kan benytte for å håndtere dette. I mye større grad enn tidligere må vi ha en eksperimentell tilnærming der man bygger hypoteser og tester disse i tråd med vitenskapelig metode.  

Gammel vane vond å vende  

Vår erfaring er at gammel vane kan være vond å vende. Å totalt endre måten vi jobber og tenker på tar tid. Selv om vi som ledere ønsker at teamene skal jobbe hypotesedrevet er vår erfaring at vi ikke alltid klarer å fjerne hindringer og legge godt nok til rette for at dette skal skje i praksis.     

Slapp av. Vi kommer ikke til å slippe dere riktig enda. Ledere inviteres derfor til en utforskende halvdag i Trondheim den 5. februar kl 8-12 der SINTEF Digital v/Nils Brede Moe sammen med Kantega deler kunnskap og praktiske erfaringer. Påmelding til Marit Collin (marit.collin@kantega.no).   

Korte vs lange penger  

Mange av de som deltok på workshopene ønsker seg budsjettprosesser som er mer tilpasset det å jobbe hypotesedrevet. Jeff og Josh sin anbefaling er å  gi midler for eksempel for et kvartal av gangen. Slik kan man endre kursen underveis eller legge ned initiativet, noe som reduserer risikoen. På denne måten tvinger man seg også til å fokusere på tidlig læring og blir langt mer smidig enn om man jobber med «lange penger».  

Plan for læring  

Å ha en plan for læring er like viktig som gode, strategiske rammer. På workshopen for «hypotesedrevet utvikling» lærte Jeff og Josh oss framgangsmåter man kan bruke for å forstå forretningsproblemer bedre, bygge og teste hypoteser.   

Del og lær med oss

Frokostmøte 9. januar
Vi inviterer til deling. Første anledning blir 9. januar i Trondheim. Kantega vil dele erfaringer fra egen organisasjon, der vi bruker metodikker fra Jeff og Josh til å øke vår konkurransekraft. Lyst til å være med? Meld din interesse til Kristin Wulff (kristin.wulff@kantega.no).

Temamøte autonome team, mars 2019
Vi er med i et forskningsprosjekt på autonome team. Forskningsprosjektet er i regi av SINTEF Digital med verdens beste smidigforskere. Deltakerne i prosjektet er Sbanken – kjent for åpen innovasjon, Storebrand – gode på teamarbeid, Knowit - gode på modulær arkitektur og Kantega – gode på prosess. Neste temamøte blir før påske. Kantega har 8-10 plasser på temamøtene og deler gjerne plassene med våre kunder. Kontakt: Kristin Wulff (kristin.wulff@kantega.no).

Rådgivning
Lederne i Kantega har i mange år vært opptatt av å utvikle en lærende organisasjon, og vi har mange gode erfaringer vi kan dele med andre. Vi tar på oss coaching og fasilitering av lederteam og utviklingsteam hos våre kunder både i Oslo og Trondheim. I tillegg har vi eksperter som kan hypotesebygging og hypotesetesting. Interessert? Kontakt Pål Einar Braathen (paal.braathen@kantega.no). 

Klar for mer påfyll allerede nå? 

Kristin Wulffs blogg "Are you sure the things you do have the intended outcome?" er verdt å få med seg.

 • Gruppearbeid: Lean UX Canvas tar form.

  Gruppearbeid: Lean UX Canvas tar form.

 • Gruppearbeid i Oslo. Lean UX Canvas tar form.

  Gruppearbeid i Oslo. Lean UX Canvas tar form.

 • Jeff Gothelf og Josh Seiden holdt workshop i regi av Kantega både i Oslo og Trondheim

  Jeff Gothelf og Josh Seiden holdt workshop i regi av Kantega både i Oslo og Trondheim

 • Postit og plansjer må til for å få ned tanker og idéer.

  Postit og plansjer må til for å få ned tanker og idéer.