Lær av de beste!

I oktober får vi besøk av selveste Jeff Gothelf og Josh Seiden. De står bak bøkene "Sense & Respond" og "Lean UX" som har blitt banebrytende innen smidig tankegang og utviklingsprosesser. Gothelf har også skrevet "Lean vs agile vs design thinking". De vil være to dager i Trondheim (noen få ledige plasser) og to dager i Oslo (fullt). Nå har du en helt unik mulighet til å lære av de beste.

Jeff and Josh
Lær av de beste
Jeff & Josh besøker Norge og Kantega i oktober

Trondheim: Tirsdag 23. oktober, 09:00-17:00 (Oslo 25.okt)

Hypotesedrevet utvikling


Kunnskap du kommer til å sitte igjen med:

 • Hvordan benytte lean-prinsipper som verktøy for å maksimere læring og til å redusere usikkerhet

 • Hvorfor objektive målekriterier for verdiskaping er viktigere enn å definere features

 • Hvordan vi kan lære hva som skaper verdi igjennom å teste antagelser fremfor å definere en kravspesifikasjon

 • Hypotesen sin rolle i å skape reell og kontinuerlig feedback

 • Hvordan skrive hypoteser

 • Hvordan designe og gjennomføre eksperimenter for å teste hypoteser (og dra nytte av at ting endrer seg raskt)

 • Hvordan jobbe kryssfunksjonelt i teamet ditt og forene perspektivene forretning, bruker og teknologi i smidig utvikling

 • Hvordan kommunisere hypotesedrevet utvikling til viktige interessenter

Du kommer til å lære spesifikke teknikker som du kan ta i bruk umiddelbart etter workshopen. Jeff Gotthelf og Josh Seiden vil dele aktuelle casestudier fra forskjellige bransjer, og man vil jobbe med aktuelle problemstillinger som man selv står overfor. Jeff og Josh vil coache deltakerne på modeller, metoder og verktøy som belyser utfordringene på nye måter.


Workshopen passer for

 • Produkteiere

 • Produktsjefer

 • Prosjektledere

 • Agile coacher

 • Teamledere

 • Designere

 • Front end-utviklere

Pris 7500,- eks mva.

Det er fortsatt noen plasser igjen i Trondheim, så meld deg på til Ingunn Moen (ingunn.moen@kantega.no). Med navn, stilling og selskap.

NB! All undervisning vil foregå på engelsk.

 

Trondheim: Onsdag 24. oktober, klokka 09:00-17:00 (Oslo 26.okt)

Business agility as a strategy


Kunnskap du kommer til å sitte igjen med:

 • Hvordan sette mål på en måte som gjør at alle i organisasjonen drar i samme retning.

 • Hvordan lede kontinuerlig endringsprosesser i et marked i konstant endring

 • Strategisk bruk av eksperimenter og læringsløkker for konkurransekraft

 • Hvordan identifisere typiske hindringer for endring?

 • Hvordan bygge kultur for kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen

 • Hvordan bruke smidige prinsipper på ordentlig (og ikke bare som et fint ord på varianter av fossefallsprosesser

Du kommer til å lære spesifikke teknikker som du kan ta i bruk umiddelbart etter workshopen. Jeff Gotthelf og Josh Seiden vil dele aktuelle casestudier fra forskjellige bransjer, og man vil jobbe med aktuelle problemstillinger som man selv står overfor. Jeff og Josh vil coache deltakerne på modeller, metoder og verktøy som belyser utfordringene på nye måter.

Workshopen passer for

 • Toppledere

 • Ledere inne forretning, teknologi og design

 • Endringsledere og agile-coacher

 • Prosjekteiere, produkteier og programledere

Pris 7500,- eks mva.

Det er fortsatt noen plasser igjen i Trondheim, så meld deg på til Ingunn Moen (ingunn.moen@kantega.no). Med navn, stilling og selskap.

NB! All undervisning vil foregå på engelsk.