Hopp til hovedinnhold

Vi hjelper deg trygt dit du vil...

...med et team som vokser med deg

 • Verdiskapning, sammen

  Vi foreslår, utvikler og leverer løsninger som gir folk en bedre hverdag​. I prosjektene våre jobber alle med å oppnå denne målsettingen.

 • Lidenskap for fag

  Å jobbe med teknologi er veldig interessant, fordi ting endrer seg så fort. Vi gjør vårt beste for å ligge et hestehode foran, og vi deler ny kunnskap og kompetanse innad og utenfor prosjektene.

 • Løfte hverandre

  Vi har en sterk fellesskapsfølelse med kundene våre, og vi skaper samarbeid som er preget av tillit og åpenhet. Vi støtter hverandre på det vi trenger for å gjøre en god jobb.

 • Initiativ til utvikling

  Vi tar initiativ til å utvikle vår egen og kundenes kompetanse​, og vi sørger for å få jobben gjort. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og utviklingsløp.

 • Nysgjerrighet på teknologi

  Vi ser alltid etter nye muligheter på vegne av kundene våre, og vi søker aktivt nye muligheter som ligger i ny teknologi.

 • Eierskap til løsninger

  Vi jobber med komplekse og forretningskritiske løsninger, og da er det viktig å tenke langsiktig. Vi har like sterkt eierskap til løsningene som kundene våre.

Pingvin på glattisen

Ordentlig på glattisen. Tegnet av systemutvikler Line

Hva kan du forvente av Kantega som strategisk partner?

 • Hender som holder hverandre

  Samspill

  Alt starter med en felles forståelse av utfordringen. Det er på en måte limet i en kunderelasjon. Derfra kan vi bygge en autostrada sammen helt til månen.

 • Motstand

  Noen ganger er det fint med litt motstand også. Stille spørsmål om hva som er tanken bak, og hvorfor. Litt friksjon øker bare kvaliteten og verdien på løsningen.

 • Kjærlighet

  Det er jo fortsatt folk det er snakk om. Å ha eierskap til det man lager. Vi er nødt til å ha en meningsfull kobling mellom teknologi, folk og løsninger.

Her for å støtte deg

Vi stikker ikke av når det blir vanskelig. Og vi eier prosjektet like sterkt som du gjør selv.