Eksplosjon av kreativitet

Hackaton er å konkurrere om å komme opp med idéer og løsninger innenfor et definert område. Naturlignok strøm og elektrisitet når det er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) som står bak. Det er en eksplosjon av kreativitet. Vi elsker hackaton!

I slutten av september møttes deltakerne fra NTE sitt utviklingsteam over to dager på Steinkjer. Oppgaveforslagene var det NTE sine fem datterselskaper som sto for. Et viktig delmål var også kompetansebygging på teknologi.

Av 10 innkomne forslag ble følgende valgt som oppgave:

"Lag en proof of concept (POC) på integrasjon av smarthus-komponenter i et brukergrensesnitt for sluttbruker"


Utviklerne ble delt i tre grupper, og fikk et sett med komponenter som de kunne integrere med: AMS-måler, El-bil + lader, smartplugg, varmeovn + det de hadde selv.

Startskuddet gikk klokka 10:00 på dag 1, og klokka 14:00 dagen etterpå skulle løsningsforslagene presenteres for juryen.

Jostein og Karen og koden 
Jostein og Karen Maria og koden

Resultater i ekspressfart

Noe av det artigste med hackaton er å se hvor forskjellig oppgaver blir løst, både i løsning og presentasjonsform.

  • Gruppe 1 hadde laget en presentasjon som i bilder og tekst beskrev produktet de hadde tenkt å utvikle + at de hadde laget en ladeplan for el-bilen basert på strøm-priser fra Nordpool.

  • Gruppe 2 hadde visualisert en brukerhistorie med ulike personer som på hver sin måte tok i bruk en ny tjeneste. De hadde også et par integrasjoner mot AMS-måler og strømpluggen.

  • Gruppe 3 hadde laget en prototype med integrasjon mot alle komponentene og demonstrerte denne under selve presentasjonen.

And the winner is

Juryen besto av personer fra det forretningsområdet som hadde levert oppgaveforslaget. De hadde 10 intense minutter med grubling før de klarte å kåre en vinner.

Alle gruppene hadde levert langt over juryens forventninger og det ble presisert at alle løsningsforslagene var interessante, fordi de hadde både brukernes behov samt de teknologiske mulighetene i fokus.

Men, vinneren ble gruppe 3 som hadde laget en kjørbar prototype med integrasjoner mot alle komponentene + en Google Home-tjeneste, der man kan spørre om sitt strømforbruk.

Fornøyd vinnerlag
Fornøyd vinnerlag. Fra venstre Morgan Sjømark, Stian Ertvåg, Geir André Tufte og Vidar Wahlberg

Premien, på 5000,- hadde en klausul om at den ble gitt til et veldedig formål. Da passer det utmerket at årets TV-aksjon var like rundt hjørnet; Fjerning av plast i havet. Vinn-vinn.

---

Noen andre som også har jobbet for NTE var sommerstudentene våre i Trondheim. Her kan du lese deres historie om sommerjobb 2020.

 

Typisk hackaton
Typisk hackaton...