Brukeropplevelser
VIS LIDENSKAP!
Mange nyter godt av Camilla og Hilde sitt engasjement og lidenskap

En god brukeropplevelse er helt avgjørende for å oppnå suksess og ønsket effekt med en løsning. Da må vi bli kjent med brukerne og stille de riktige spørsmålene. Hvilke mål har virksomheten din, og hva ønsker dere å oppnå? Hvilke interessenter finnes og hva er deres behov?

Vi har en smidig tilnærming. Lean Startup og Design thinking står sentralt i måten vi jobber på. Ved å starte i det små, med den minste delen av løsningen som skaper verdi, er vi på rett kurs fra første time.

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses Henry Ford

Brukeropplevelse må være et kontinuerlig fokus. De beste løsningene skaper vi i samarbeid med kunden på tvers av fagdisipliner.  For at hele teamet skal ta ansvar for brukeropplevelsen etablerer vi UX-prinsipper for prosjektet. Her har du våre UX-prinsipper til inspirasjon.

Kundereisen

For mange kan det å få kundereisen kartlagt være en aha-opplevelse. Fugleperspektiv på kundens helhetlige opplevelse gjør deg i stand til å se løsningen og behovene fra brukeren sitt ståsted. Du får kunnskap om hva som tar tid, hvor sliter de, hva som fungerer bra og hva som må opp på prioriteringslisten. Et nyttig verktøy!

Grafisk design

Designerne i Kantega bygger bro mellom teknologi og brukerens opplevelse. Gjennom å utnytte de teknologiske mulighetene, visualiserer vi informasjon og sikrer høy brukskvalitet på løsningene.

Brukertesting

Gjennom brukertesting kvalitetssikrer du at løsningen din er enkel og effektiv å bruke, og at den gir en positiv brukeropplevelse.