Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 3 minutter /

Psykologisk trygghet i teamet: et samarbeid

Psykologisk trygghet er for å skape et arbeidsmiljø som gjør hver enkelt i stand til å yte sitt beste og ta gode avgjørelser. Dette er artikkel nummer tre i serien om psykologisk trygghet, og handler om hva teamet kan gjøre for å øke trygghet internt. Om du lurer på hva psykologisk trygghet er kan du ta en titt på den første bloggposten, og i artikkel nummer to finner du tips til hva du selv kan bidra med.

Fokuset i dag er på hvordan teamet jobber sammen, og hvordan dere kan sette opp et team som har de rette forutsetningene for å lykkes.

  1. Snakk om å snakke sammen. Det kan være vanskelig å ta opp temaer som psykologisk trygghet, og hvordan vi snakker til og med hverandre. Vær modig og sett av tid til denne aktiviteten. Ofte. Spesielt med nye som kommer inn, sånn at de vet at her er det åpent for å si hva man tenker og lurer på, og at man kan ta opp vanskelige tema. Eksempler på aktuelle tema er hvordan man er mot hverandre, hvilke formuleringer, holdninger og ord man lett reagerer på og når og hvordan det kan passe å si fra.
  2. Sett realiserbare krav til samhold, samarbeid og tone i teamet. Mange vil gi inntrykk av at dette er tema de ikke vil snakke om. Som teamleder kan det lønne seg å prate med hvert teammedlem, ikke alle er komfortable med å diskutere dette temaet åpent. Finn ut hva de som ikke vil snakke om te reagerer på. Vær raus også med dem. Og bli kjent med dem, da kan det de bidrar positivt med trekkes frem som et startskudd. Som teammedlem kan det også være vanskelig å være den som tar dette opp. Kanskje du kan alliere deg med en annen og begynne med noe lite?
  3. Forstå teamets felles mål og frister. Et felles mål gjør oss avhengig av hverandre for å oppnå det, og gir et grunnlag for å bidra med alt vi har for å oppnå noe sammen. Stoler vi på at vi har samme mål, kan vi også bli bedre til å lytte etter intensjonen bak noe som blir sagt, heller enn de konkrete, kanskje feile, ordene. Det styrker "vi-følelsen" når vi jobber med det vi skal oppnå sammen.
  4. Feil sammen, lykkes som individer. Alle gjør feil, og det er OK å feile. I stedet for å la individet ta ansvar for feil, la teamet som helhet ta ansvaret, f.eks. ved å si “vi gjorde en feil” eller “dette gikk på trynet for oss”. Løs feilen sammen og diskuter hvordan teamet skal klare seg bedre neste gang en feil skjer. Når alle i teamet hjelper til i opprettingen av feil skapes også samhold. Positive tilbakemeldinger og skryt bør gis til individer: skryt av den som har oppnådd noe, og vis hvordan det har påvirket teamet eller andre positivt i tillegg.
  5. Bli bedre kjent med hverandre. Vi er rausere med de vi kjenner, og det blir lettere å finne noe å like, og lettere å vise velvilje. Bruk tid på å bli kjent både faglig og sosialt. Da blir det lettere å forstå når noen buser ut litt for fort eller med feil ord. En annen måte å bli kjent på er å samarbeide på en oppgave. Problemløsing i par eller gruppe kan også fungere som teambuilding.
  6. Se hverandre. For at teamet skal fungere må hver enkelt person trives. For å trives må man blir sett, føle mening med arbeidet man gjør og føle mestring. Dette er ting vi kan hjelpe hverandre til å oppnå. Er det noen i teamet som er stille og vanligvis ikke tar plass? Spør hva akkurat den personen mener slik at det blir rom for alle. Alle trenger ikke si noe absolutt hele tiden, finn en middelvei som passer.
  7. Anerkjenn uenigheter. Er situasjonen fastlåst? Aksepter at dere ikke er enige, anerkjenn det i samtalen, og gjør noe annet en stund. Dette gir alle parter rom for å roe ned og tenke gjennom situasjonen. Etter en pause kan det være lettere å fortsette. Det finnes et utall teknikker for å løse opp i uenigheter, fra å gå tilbake til målene og starte derfra, til å bytte roller og argumentere for motpartens synspunkt. Kanskje finner dere en enighet, kanskje ikke. Det er også OK å ikke være 100% enige om alt, så lenge en avgjørelse teamet kan stille seg bak blir resultatet.

Et siste råd

Ikke gi opp! Prøv ulike innfallsvinkler til å skape trygghet, og bruk andre utenfor til å finne andre måter å komme videre på. Usikker på hvor du skal begynne? Begynn med deg selv, det er det mest effektive og det du har størst påvirkning på. Da har du også større sjans for at teamet endrer seg, heller enn at du ber “dem” om å gjøre “noe”. 

Diskuter med folk rundt deg. Hvis det ikke fungerer, prøv noe annet. Ta tiden til hjelp og ha tålmodighet både med andre og prosessen. Dersom du har tenkt mye på teamdynamikk og psykologisk trygghet, er du gjerne mer moden enn resten av teamet er på dette punktet. De trenger også tid til å modnes. Det å endre hvordan kommunikasjon foregår mellom mennesker krever tid.

For noen øker sjansen for å lykkes med en kickstart, kanskje også fra en person som ikke er en del av teamet. For andre team er det bedre å øke bevisstheten og endre oppførsel i små steg. Vi ønsker deg og teamet ditt lykke til på reisen og håper du har fått noen nyttige tips til hvordan arbeidsdagen din kan bli bedre.

I Kantega har vi faggrupper innen mange ulike tema. Denne artikkelserien om psykologisk trygghet har sitt utspring i en sånn gruppe, og vi er mange som har bidratt. I tilfeldig rekkefølge ✍:

Siv Midtun Hollup, Peter Norstein, Siv Holen, Karen Maria Nyvoll, Noralf Husby, Isak Eriksen Bjørn, Maja Selmer Megård, Martin Larsson, Anne Stokke, Tina Haaskjold Behrens, Johannes Harestad, Linda Falk og Jørgen Frøland.

Her kan du lese de to andre artiklene i serien:

  • Du kan gjøre andre tryggere!
  • Psykologisk trygghet: essensielt for autonome, smidige team