Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 4 minutter /

Kvalitet er hele teamets ansvar – la oss teste sammen!

Du har kanskje hørt om mob-programmering? Det at flere i teamet programmerer sammen, rundt samme skjerm og på samme utfordring. Men har du hørt om mob-testing? At flere i teamet tester sammen, rundt samme skjerm og på samme oppgave.

Synes du dette høres spennende ut, men den rette anledningen har ikke helt dukket opp ennå? Her er noen tips til hvordan du kan gjennomføre mob-testing og hvordan du kan selge det inn til teamet ditt.

Mobbing eller mob - ganske belastede ord og i denne sammenhengen helt misvisende - har ikke noe å gjøre med å bli mobbet. Heller tvert imot. (Les en historie om mob-programmering). Det har heller ikke noe med mobil-testing å gjøre.

En “mob” er en gjeng (engelsk). Og idéen er altså at man gjør noe sammen, ut fra tanken om at vi til sammen er klokere og kan lære av hverandre. Alle jobber sammen om én oppgave på én datamaskin og kan få gode idéer til det arbeidet teamet gjør og kan spinne videre på hverandres innspill. Jeg har også sett at det er noen som nå foretrekker å kalle det ensemble-testing i stedet for mob-testing.

Uansett hvilken rolle du har, om du er utvikler, prosjektleder, tester, kvalitetspådriver, teamleder eller annen rolle, så kan du ta initiativ til - og delta på mob-testing. På denne måten kan du få involvert resten av teamet eller interessentene til å bidra til testing eller til å bli bedre kjent med produktet dere jobber med. Mob-testing kan da bli inngangsporten din til å prøve ut «mobbing».

Hva er mob-testing?

It´s all the brilliant minds working on the same thing, at the same time, in the same space, on the same computer
Woody Zuill

Så det er en gjeng med folk som sitter rundt en datamaskin? Høres kaotisk ut kanskje, og derfor er det lurt å tildele roller og å følge noen tips. 

La oss ta rollene først:
Velg en som er sjåfør, det er den som sitter ved tastaturet. De andre er navigatører og er de som bestemmer hva sjåføren skal gjøre. Hvis dere er mange er det også lurt å ha en som er utpekt navigatør som kan holde orden på alle forslagene som kommer opp og blir et slags filter mellom navigatørene og sjåføren. 

Så trenger du litt utstyr:
Dere trenger en datamaskin og skjerm/projektor som alle kan se. I tillegg er det lurt med en flipover eller tavle som dere kan notere på. Og du trenger selvsagt noe å teste.

To regler for kommunikasjon det er lurt å ta utgangspunkt i:
«Ja, og»
: gruppen jobber som en enhet, og når noe startes skal det fullføres. Men det er lov å legge til noe.

«Gjør begge»: Hvis det kommer innspill på to ulike måter å gjøre en ting på, så list dem opp og gjør begge.

Ha en plan:
Det er lurt å legge en overordnet plan for mob-testing-sesjonen. Hva er det som skal testes? Skal dere gjøre en utforskende test eller skal dere utvikle en automatisert test? En annen mulighet er å utforske konsekvenser av en feilfiks eller ny funksjonalitet som er laget. Velg det dere har mest behov for og som du føler deg komfortabel med å prøve ut.

For å ta vare på det dere finner eller observerer underveis, er det lurt å lage en notatside, mindmap eller bruke flipoveren du har rigget til.

Sett i gang

Da er det bare å sette i gang. Navigatørene bestemmer hva sjåføren skal gjøre og hvis det er flere forslag noterer utpekt navigatør, sånn at alt kan testes ut og forslag ikke blir glemt. Av og til kan det være vanskelig å forklare hva du ønsker sjåføren skal gjøre.
Da kan du tenke på tre abstraksjonsnivåer:

 1. Intensjon: forklar hva du vil gjøre. Eksempel: søk etter/finn informasjon om <timeføring>.
 2. Plassering: hvis formålet ikke er spesifikt nok, forklar hvor - for eksempel «bruk tastaturet til søk i stedet for å velge i menyen»
 3. Detaljer: lavnivå forklaring hvis du må være enda mer spesifikk, forklar hvordan, for eksempel «skriv CTRL+F»

Husk å notere funn og observasjoner underveis. Og bytt på hvem som er sjåfør og utpekt navigatør. Alle bør få prøve seg i alle rollene. Dere kan prøve ut hvor lang en sjåfør-periode skal vare. Start med kort intervall, for eksempel 3 minutter og tilpass underveis.

Og du: husk å sette av tid til en retrospektiv til slutt. Ta en gjennomgang med de som deltok. Hva gikk bra, hva kunne vært bedre. Hva fikk dere ut av å være med? Lærte dere noe? 

Noen tips og triks:

 • Ikke for lange sesjoner (holder med 1-1,5 time)
 • Ikke for mange deltagere (maks 8-10)
 • Prøv ut lengde på hver sjåfør-sesjon
 • Bestem formålet
 • Avklar forventingene
 • Forbered testdata på forhånd
 • Ta notater underveis
 • Sett av tid til retrospektiv etterpå
 • Ta med en fasilitator hvis du for eksempel trenger noen til å forklare hvorfor dere skal gjøre dette eller hjelp til å sette opp regler.

Magien med mob-testing

Magien med mob-testing er at dere lærer mye og blir mer kreative. I tillegg er det tidsbesparende! Dere vil jobbe bedre sammen over tid og det vil gjøre alle til bedre testere.

Andre erfaringer vi har gjort oss:

 • Får samlet interessenter til å se på samme løsning samtidig og får involvert de i testprosessen
 • Tidseffektivt: finner feil og mangler sammen og rapporterer de, i stedet for at hver enkelt funderer over om noe er en feil eller ikke
 • Lærerikt: andre gjør ting på en annen måte enn deg, sånn at du for eksempel lærer nye snarveier
 • Engasjerende og lavterskel introduksjon til testfaget
 • Får bedre kjennskap til produktet – både for utviklere, prosjektledere og interessenter
 • Får bedre innsikt i tekniske muligheter og hindre når forretningssiden og utviklere møtes, og utviklere får bedre innsikt i behovet og formålet med løsningen
 • Fint i et team for at alle skal få mer eierskap til sluttproduktet
 • Utnytter den kollektive kunnskapen: lærer av hverandre og kunnskap noen har i hodet deles
 • Flere øyne som ser og finner problemområdet i løsningen
 • Fint for onboarding av nye på teamet
 • Bygger psykologisk trygghet i teamet

Illustrasjon av mob-testing
Illustrasjon av mob-testing

Til slutt er det greit å minne om det menneskelige aspektet og ting som kan være til hinder for at dine kolleger og kunder ikke tør eller ønsker å delta på mob-testing.

Ting som kan være til hinder:

 • Stress, frykt for det ukjente. Endring kan være skummelt
 • Motivasjon, ønske om å lære (testing er for enkelt/for vanskelig, ikke min jobb, liker ikke å finne feil i eget arbeid)
 • Selvtillit – høy eller lav
 • Selvoppfatning

Nå håper vi du har lyst til å prøve mob-testing, at du har fått noen tips til å komme rundt mulige hindringer og er bedre rustet til å gjøre et godt innsalg til de du har lyst til å prøve mob-testing med. Og når du har gjennomført mob-testing noen ganger og lært reglene, kan det være på tide å bryte de og lage egne kjøreregler som passer din situasjon eller ditt team.

Ta gjerne kontakt om det er noe du ønsker hjelp til eller vil diskutere rundt test og kvalitet. Og vi hører gjerne også om dine erfaringer med mob-testing eller andre måter å samarbeide om kvalitet på. Lykke til!

Takk til mine kolleger Ingunn og Aud Jorun som har laget foredrag som denne bloggartikkelen er inspirert av!