Prosess og rådgivning / 2 minutter /

Kantega bidrar til en enklere forvaltning av egen pensjon!

Vi har på oppdrag fra Norsk Pensjon utviklet løsningen "Egen pensjonskonto" som du finner på norskpensjon.no.

Skjermbilde fra Norsk Pensjon med oversikt over tjenester.

Hva betyr det for deg som ansatt i privat sektor, at du nå har fått en egen pensjonskonto? Stortinget har som kjent vedtatt en endring i innskuddspensjonsloven. Det innebærer at 1.5 millioner arbeidstakere i privat sektor, med innskuddspensjon, får samlet all pensjonsopptjening på ett sted.

I løpet av yrkeslivet kan du ha samlet opp flere pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsplasser. Disse vil nå automatisk samles i én pensjonskonto, med mindre du reserverer deg mot dette.

Pensjonskontoen forvaltes enten av din arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller en du velger selv. Formålet med egen pensjonskonto er å redusere gebyrer du betaler på pensjonskapitalbevis ved å samle alle disse på ett sted. I tillegg blir det mye enklere å få full oversikt over egen pensjonssparing.

Du kan også aktivt ta stilling til hvor pensjonskontoen skal forvaltes.

Løsningen

Kantega har på oppdrag fra Norsk Pensjon utviklet løsningen "Egen pensjonskonto" som du finner på norskpensjon.no. Her kan du reservere deg mot å samle pensjonskapitalbevisene dine, eller oppheve tidligere reservasjoner. Du finner også prisinformasjon om din egen pensjonskonto og eventuelle pensjonskapitalbeviser du har.

Alle 1.5 millioner arbeidstakere i privat sektor har mottatt informasjon om Egen pensjonskonto. Som forventet har vi siden februar sett høy trafikk inn til siden, såvel som økt interesse for eksisterende tjenester hos Norsk Pensjon. Løsningen har allikevel kjørt stabilt, og blir fortsatt videreutviklet for å tilby mer informasjon.

Vi er stolte av å ha bidratt til det som forhåpentligvis kan bidra til en større interesse og bevissthet rundt forvaltningen av egen pensjon!

Har du sjekket din pensjonssparing ennå?